Afera w Hanowerze. Przedszkolaki miały odkrywać swoje ciało

Zastępca Naczelnego

Foto za promiwood.de

Jedno z przedszkoli w Hanowerze chciało stworzyć „pokój do odkrywania ciała”. Zareagował urząd ds. młodzieży. Na plany zareagował urząd ds. młodzieży (niem. Jugendamt). Zdaniem urzędu koncepcja pedagogiczna w tej formie zagraża dobru dziecka.

Jedno z przedszkoli prowadzone przez stowarzyszenie AWO w Hanowerze chciało stworzyć specjalny pokój dla dzieci, w którym mogłyby odkrywać swoje ciało. Na plany te zareagował urząd ds. młodzieży (niem. Jugendamt) w Dolnej Saksonii i wstrzymał je. Zdaniem urzędu koncepcja pedagogiczna w tej formie zagraża dobru dziecka.

Zabawy cielesne i seksualne

O kontrowersyjnych planach przedszkola pisał już wcześniej dziennik „Bild”, cytując z pisma dla rodziców, które zapowiadało powstanie „pokoju do odkrywania ciała” i mówiło o obowiązujących w tym miejscu zasadach. Jedna z nich brzmiała następująco: „Każde dziecko samo decyduje, czy i z kim chce uczestniczyć w zabawach cielesnych i seksualnych”.

Według przewodniczącego zarządu AWO w Hanowerze dyrekcja przedszkola nie poinformowała AWO o piśmie do rodziców i nie ustaliła jego treści. Również przekazane w piśmie przez dyrektora przedszkola wrażenie, jakoby dolnosaksońskie ministerstwo edukacji domagało się utworzenia takich pomieszczeń, jest błędne.

Koncepcja pod lupą

Jak przekazał resort edukacji Dolnej Saksonii, landowy urząd ds. młodzieży zobligował AWO i prowadzone przez tę instytucję przedszkola w Hanowerze do zmiany przy udziale zewnętrznych doradców pedagogicznej koncepcji przedszkoli oraz koncepcji ochrony dzieci. AWO potwierdziło już, że podjęło stosowne działania z organem nadzorczym i zewnętrznymi konsultantami.

Przewodniczący zarządu AWO podkreślił, że w prowadzonych przez związek placówkach opieki dziennej nie ma pomieszczeń, w których dzieci są zachęcane do nagości lub zabaw związanych z odkrywaniem swojego ciała. Obecnie wewnętrzne dokumenty doradcze w zakresie opieki zawierają jednak fragment odnoszący się do zasad dziecięcych zabaw związanych z poznawaniem ciała, które zostały zaczerpnięte z czasopism towarzystwa ProFamilia. Wytyczne te są obecnie weryfikowane.

Źródło: Redakcja Polska Deutsche Welle/Interia.pl

Komentarze są zamknięte