Prezes ZChR w Radio Maryja: Unia stała się politycznym wampirem, który wysysa suwerenność z państw członkowskich

Zastępca Naczelnego

dr Bogusław Rogalski w czasie szczytu partii prawicowych w Madrycie/NGO

Unia stała się politycznym wampirem, który wysysa suwerenność z państw członkowskich. Jeśli dzisiaj zgodzimy się na to, żeby Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości podważały porządek konstytucyjny w naszym kraju, to wówczas staniemy się tylko i wyłącznie unijnym pariasem, staniemy się landem w ramach Unii – mówił w sobotnich „Aktualnościach dnia” na antenie Radia Maryja dr Bogusław Rogalski, prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, ekspert ds. międzynarodowych.

W środę Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej oddalił wniesione przez Polskę i Węgry skargi dotyczące tzw. mechanizmu warunkowości, który uzależnia wypłatę środków z unijnego budżetu od poszanowania niezdefiniowanej w żaden sposób praworządności. Zdaniem gościa „Aktualności dnia” wyrok TSUE łamie traktaty i stanowi zamach na polską suwerenność, lecz można się go było spodziewać.

Unia stała się politycznym wampirem, który wysysa suwerenność z państw członkowskich. Bez wątpienia tak dzieje się we wszystkich orzeczeniach Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, orzeczeniach, które dotyczą relacji instytucje unijne-państwa członkowskie”

– wskazał.

Zaznaczył, że wyrok TSUE ws. oddalenia skarg Polski i Węgier jest zamachem nie tylko na suwerenność tych dwóch państw, ale także na suwerenność wszystkich krajów UE.

Ta linia orzecznicza Trybunału jest bardzo niebezpieczna, ponieważ jest to linia wychodząca poza traktaty unijne. Tym samym TSUE, a nie Polska, nie Węgry, nie państwa, które przeciwstawiają się swoistej dyktaturze instytucji unijnych nad państwami narodowymi, sam narusza, a wręcz – trzeba powiedzieć – łamie traktaty unijne”

– zwrócił uwagę dr Bogusław Rogalski.

Wcześniej TSUE orzekł, że konstytucje nie są najważniejszym prawem w państwach członkowskich, ponieważ nadrzędne w stosunku do nich są traktaty unijne. Z kolei w sprawie Polskiego Trybunału Konstytucyjnego uznał, że sędziowie w kraju członkowskim mają przede wszystkim wypełniać prawo unijne z pominięciem prawa tego państwa.

To jest wprost dyktatura instytucji unijnych, dyktatura Brukseli przy użyciu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który stał się swoistą maczugą, stał się bronią w rękach eurokratów przeciwko suwerenności krajów członkowskich”

– akcentował prezes Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.

Podkreślił, że sprawa jest szczególnie skandaliczna, gdyż traktaty unijne precyzyjnie określają relacje między instytucjami unijnymi a krajami członkowskimi.

Zwłaszcza artykuł 5. Traktatu o Unii Europejskiej mówi o granicach kompetencji organów unijnych”

– wyjaśnił ekspert ds. międzynarodowych.

Zauważył, że za instytucjami unijnymi tak naprawdę stoją Niemcy, którzy za pomocą UE chcą budować swoją hegemonię w Europie i przez to powrócić do światowej geopolityki jako supermocarstwo.

Jeśli dzisiaj zgodzimy się na to, żeby Unia Europejska i Trybunał Sprawiedliwości podważały porządek konstytucyjny w naszym kraju, to wówczas staniemy się tylko i wyłącznie unijnym pariasem, staniemy się landem w ramach Unii” 

– zwrócił uwagę dr Bogusław Rogalski.

Wszystkie obecne działania UE dążą bowiem do stworzenia superpaństwa. Niebagatelną rolę w tego typu wasalizacji Polski – jak mówił gość „Aktualności dnia” – odgrywa Donald Tusk, prezes Europejskiej Partii Ludowej, największego stronnictwa w Parlamencie Europejskim.

Misją Donalda Tuska jest rzucenie Polski i Polaków na kolana i poddanie Polski hegemonii brukselsko-berlińskiej” 

– stwierdził.

Aby nie poddać się tej hegemonii, należy oprzeć się unijnym naciskom ws. polskiego sądownictwa. Jeżeli im ulegniemy, przyznamy tym samym Brukseli kompetencje do stanowienia prawa w Polsce.

Drugą drogą jest wetowanie w Unii Europejskiej tych rozwiązań. Nie bójmy się używania weta, które od wielu lat występuje w Unii Europejskiej i które jest środkiem traktatowym w przeciwieństwie do działań instytucji unijnych i TSUE” 

– wskazał ekspert ds. międzynarodowych.

Dodał, że jeśli to nie pomoże, to aby nie utracić suwerenności możemy także zdecydować się na opuszczenie Unii Europejskiej. Stwierdził, że innych rozwiązań, poza tymi trzema, nie widzi. Zaapelował także do polskiego premiera, który będzie brał udział w rozmowach z przedstawicielami UE w Brukseli.

Niech jedzie do Brukseli z biało-czerwoną flagą, a nie białą i niech przywiezie biało-czerwoną flagę, czyli naszą suwerenność” 

– powiedział dr Bogusław Rogalski.

Całość rozmowy z dr. Bogusławem Rogalskim jest dostępna [tutaj].

Źródło: radiomaryja.pl

Komentarze są zamknięte