Kard. Robert Sarah: Za Mszą Trydencką stoi „historia świętości i piękna”, której nie da się wymazać

Zastępca Naczelnego

Kardynał Robert Sarah/@__Verlaine__/Twitter

W serii tweetów kard. Robert Sarah odniósł się do roli tradycyjnej liturgii, w sprawie której – według pogłosek –Watykan planuje istotne zmiany.

Konserwatywny kardynał ocenił wkład Benedykta XVI, uwieńczony przez motu proprio Summorum Pontificum, jako dzieło „pokoju liturgicznego”, w ramach którego oba ryty –oryginalny zwany trydenckim oraz zreformowany – współistniały, a wspólnoty przywiązane do tradycyjnej liturgii rozwijały się przy parafiach i zgromadzeniach kapłańskich.

Kard. Sarah dostrzegł także drogę zapoczątkowaną w ramach struktur kościelnych wraz z uporządkowaniem kwestii dostępu do Mszy Wszech Czasów.

Podążając za Motu Proprio Summorum Pontificum, pomimo trudności i oporów, Kościół wkroczył na drogę reformy liturgicznej i duchowej, która, choć powolna, jest nieodwracalna”

– napisał.

Pokolenie Summorum Pontificum

„Pomimo nieprzejednanych postaw duchownych [stojących] w opozycji do czcigodnej liturgii łacińsko-gregoriańskiej, postaw typowych dla klerykalizmu, który wielokrotnie potępiał papież Franciszek, w sercu Kościoła wyłoniło się nowe pokolenie młodych ludzi” – zwrócił uwagę były prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego.

Duchowny uznaje wprawdzie współistnienie obu rytów, ale jednocześnie stwierdził, że „kryzys liturgiczny doprowadził do kryzysu wiary” i dostrzegł stojącą za Mszą Trydencką „historię świętości i piękna”, która sprawia, że właśnie dzięki przywiązanym do niej młodym ludziom i niezliczonym już młodym rodzinom ma ona przyszłość i nie może zostać „wymazana ani zlikwidowana”.

„Wrogowie Summorum Pontificum chcą wojny”

Wypowiedzi gwinejskiego biskupa odnoszą się pośrednio do wychodzących z otoczenia kurii rzymskiej pogłosek na temat planowanych przez papieża Franciszka zmian w dostępie do klasycznej Mszy Świętej. Padają w tej sprawie mocne komentarze, takie jak niedawne oświadczenie na stronie internetowej niemieckiej wspólnoty Summorum Pontificum, gdzie ukazał się artykuł pod tytułem Wrogowie Summorum Pontificum chcą wojny.

Katolicy, którzy trzymają się tradycyjnej formy Mszy Świętej, mają obiecane wyginięcie: „Musimy położyć kres tej Mszy na zawsze!” (kardynał Parolin) i „Summorum Pontificum jest praktycznie martwe” (arcybiskup Roche). Tradycyjni katolicy stoją w obliczu trudnych czasów, jeśli tolerancja rzymska i (mniej lub bardziej) tolerancja biskupów miałaby być im odebrana. Ale czy ktoś myśli, że to sprawi, że się poddadzą? Równie dobrze może się zdarzyć, że w nadciągającej próbie sił najwięcej do stracenia będą strażnicy liturgii soborowej”

– głosi artykuł.

Źródło: rorate-caeli.blogspot.com/DoRzeczy.pl

Komentarze są zamknięte