Śluby LGBTI, kobiety w seminariach. Polska na ostatnim miejscu „tęczowego indeksu” kościołów

Zastępca Naczelnego

Foto za Katholisch.de

Wysoko w „tęczowym indeksie” uplasował się kościół w Niemczech. Kościół w Polsce znalazł się na ostatnim miejscu.

W kwietniu ukazał się pierwszy „Tęczowy Indeks Kościołów w Europie w 2020 roku” (RICE 2020), który klasyfikuje chrześcijańskie grupy kościołów w Europie według ich „inkluzywności LGBTI”.

Jako teologowie badający inkluzywność zaczęliśmy od argumentu, że praktyka radykalnej gościnności i wspólnotowości Jezusa wyznacza kościołom zasady dotyczące różnorodności, równości i afirmacji osób o wszystkich orientacjach seksualnych i tożsamości płciowej”

– czytamy w raporcie z badań RICE, który stworzyło Europejskie Forum Grup Chrześcijańskich LGBT (EF).

Wytyczne „inkluzywności” LGBTI

Tęczowy Indeks Kościołów w Europie wykorzystuje 47 wskaźników „inkluzywności” osób LGBTI, które powinien spełniać Kościół katolicki.

Wśród nich znalazł się m.in. punkt mówiący o tym, że Biblia nie może być wykorzystywana jako normatywny instrument do definiowania ról płciowych i nie powinna być interpretowana jako potępienie osób LGBTI lub przeżywanych pragnień, seksualności i tożsamości LGBTI.

Punkty w rankingu można zdobyć też za organizowanie „małżeństwa osób tej samej płci” lub ceremonii błogosławieństwa dla par tej samej płci, udzielanie błogosławieństwa dla osób transpłciowych, kiedy zadeklarują nową tożsamość, czy wspieranie adopcji i wychowania dzieci przez pary LGBTI.

Dobrze widziane jest także przyjmowanie do seminarium osób zdeklarowanych jako LGBTI i kobiet cis-hetero, a także uwrażliwienie języka liturgicznego używanego w modlitwach i księgach modlitewnych na kwestie płci i orientacji seksualnej.

Tęczowa mapa kościołów

Wskaźniki te zostały zmierzone za pomocą kwestionariusza stosowanego do oceny „inkluzywności” LGBTI w różnych kościołach katolickich, prawosławnych i protestanckich, które następnie uszeregowano zgodnie z ich wynikiem indeksu. Grupy kościelne mogą uzyskać od pół punktu do pełnego punktu za wskaźnik.

Interaktywna mapa przedstawia średnie wyniki indeksu „inkluzywności” każdego kraju europejskiego i może być również filtrowana według grupy kościołów.

Na czele listy kościołów znajdują się Metropolitan Community Church w Finlandii (którego większość członków to osoby LGBT), Kościół Szwecji i Kościół protestancki w Szwajcarii.

Niemcy wysoko, Polska na samym końcu

Warto zauważyć, że pomimo nauczania Kościoła katolickiego, uznającego poważną niemoralność aktów homoseksualnych, kościół rzymskokatolicki w Niemczech zajmuje dość wysokie miejsce na liście rankingowej kościołów, z wynikiem 25 na 47. Zarobił pół punktu za „wyświęcanie kobiet / duchownych LGBTI”, pół punktu za „celibat niewymagany dla LGBTI” i kolejne pół punktu za „brak wsparcia dla „tradycyjnych” stowarzyszeń rodzinnych”.

W najbliższym czasie okaże się, czy ich wynik indeksu zostanie „podniesiony” po uwzględnieniu niedawnego, powszechnego oferowania parom homoseksualnym publicznych błogosławieństw przez księży katolickich w Niemczech, pomimo jawnej sprzeczności z doktryną Kościoła i niedawnego zakazu Watykanu.

Wysokie miejsca w „tęczowym rankingu” zanotował również kościół rzymskokatolicki na Malcie, w Austrii, Francji i we Włoszech.

Na samym końcu zarówno listy kościoła rzymskokatolickiego, jak i ogólnej listy kościołów, znalazł się kościół rzymskokatolicki w Polsce, uzyskując wynik 1 na 47.

Źródło: www.lifesitenews.com/DoRzeczy.pl

Komentarze są zamknięte