Prezes ZChR dziękuje wicemarszałkowi Sejmu RP Piotrowi Zgorzelskiemu za obronę Polaków na Litwie

Zastępca Naczelnego

dr Bogusław Rogalski, Piotr Zgorzelski/FB

– Szanowny Panie Marszałku, cieszę się niezmiernie, że sprawy i dobro Polaków na Kresach, a zwłaszcza Polaków na Wileńszczyźnie, są Panu bliskie. Po moim wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku nieustannie zajmuję się sprawami kresowymi i współpracuję z Polakami na Litwie w obronie ich praw, jako autochtonicznej mniejszości narodowej, zgodnie z traktatami międzynarodowymi. Z tych powodów mocno poruszył mnie oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin skandaliczny atak Arūnasa Valinskasa, byłego przewodniczącego litewskiego Sejmu w postaci nawoływania w telewizji litewskiej do strzelania do Polaków po jednym na rok, zaczynając od ich lidera europosła Waldemara Tomaszewskiego – napisał prezes Zjednoczenia Chrzescijańskich Rodzin, eurodeputowany VI kadencji, dr Bogusław Rogalski w swoim liście do wicemarszałka Sejmu RP Piotra Zgorzelskiego. CZYTAJ CAŁY LIST

Gietrzwałd 21 X 2020
                                                                          Szanowny Pan
                                                                          Piotr Zgorzelski
                                                                          Wicemarszałek Sejmu RP

 

Szanowny Panie Marszałku, cieszę się niezmiernie, że sprawy i dobro Polaków na Kresach, a zwłaszcza Polaków na Wileńszczyźnie, są Panu bliskie. Po moim wyborze na posła do Parlamentu Europejskiego w 2004 roku nieustannie zajmuję się sprawami kresowymi i współpracuję z Polakami na Litwie w obronie ich praw, jako autochtonicznej mniejszości narodowej, zgodnie z traktatami międzynarodowymi. Z tych powodów mocno poruszył mnie oraz Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin skandaliczny atak Arūnasa Valinskasa, byłego przewodniczącego litewskiego Sejmu w postaci nawoływania w telewizji litewskiej do strzelania do Polaków po jednym na rok, zaczynając od ich lidera europosła Waldemara Tomaszewskiego. Podżeganie do zabijania Polaków, to akt nienawiści na tle narodowościowym, to ksenofobia, dla której nie może być miejsca w przestrzeni publicznej Litwy. To niebezpieczne słowa, które nie mogą pozostać bez odpowiedniej reakcji Rzeczypospolitej Polskiej, która nie powinna pozwolić na prześladowanie naszych Rodaków żyjących poza Macierzą. W imieniu ZChR natychmiast potępiłem tę skandaliczną mowę nienawiści A. Valinskasa oraz wystosowałem apel o stosowną reakcję i obronę Polaków na Litwie do Prezydenta RP, Premiera RP oraz Ministra Spraw Zagranicznych.
Panie Marszałku, zauważyłem, że Pan również jako pierwszy z przedstawicieli polskich władz zareagował szybko i stanowczo w tej bulwersującej sprawie, wystosowując oficjalne pismo do przewodniczącego litewskiego Sejmu w obronie Polaków na Litwie. Uczynił Pan rzecz ważną i bardzo potrzebną dla dobra naszych Rodaków. Jako osoba od lat zaangażowana w sprawy kresowe, chciałbym Panu Marszałkowi podziękować za to wsparcie, które pokazuje, że są w Rzeczypospolitej osoby i środowiska, które rozumieją, że Polacy na Kresach, a zwłaszcza najlepiej zorganizowana Wspólnota polska na świecie, czyli Polacy na Wileńszczyźnie, nie są dodatkiem do polskości, ale stanowią jej istotę, a naszym dziejowym obowiązkiem jest dbanie o ich los i obrona przed prześladowaniami. Zapewniam, że w tych sprawach może Pan Marszałek zawsze liczyć na moje wsparcie oraz współpracę Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin.
Z wyrazami szacunku
(-) Dr Bogusław Rogalski
Prezes ZChR

***

Komentarze są zamknięte