Andrzej Duda we Wrocławiu

Zastępca Naczelnego

dr Ewelina Kondziela z wrocławskiego ZChR

Druga tura wyborów to dobry czas aby potwierdzić swój kierunek działania, przedstawić ważne elementy wizji własnej prezydentury jak i zachęcić wyborców do aktywności w tym podstawowym prawie wyborczym, które jest jednym z najważniejszym aktów budowania demokracji, a zarazem okazją do wzięcia w swoje ręce odpowiedzialności za losy Polski.

Prezydent Andrzej Duda kontynuuje spotkania z obywatelami w wielu miastach naszej Ojczyzny. W niedzielę 4 lipca, wizyta taka miała miejsce we Wrocławiu. Bardzo się cieszę, że inicjatywa ta miała miejsce również w moim rodzinnym mieście w którym bardzo wiele osób nie tylko obserwuje działania pana Prezydenta, ale i żywo im kibicuje, a nawet liczy na dalszy rozwój podjętych do tej pory starań. Wspomnę tylko z jak dużym aplauzem spotkała się zapowiedź wzmocnienia finansowania dużego centrum onkologicznego we Wrocławiu tak potrzebnego dla mieszkańców również z dalszych okolic.

Prezydent spaja całość działań polskiego rządu zarówno w wymiarze polityki wewnętrznej jak i międzynarodowej. Wyraźnie widzimy jak duży krok naprzód Polska dokonała w wielu dziedzinach życia. Podjęte na szeroką skalę plany gospodarcze, wzmacnianie pozycji Polski w aspekcie zdrowej i opartej na partnerskich zasadach polityki międzynarodowej, gdzie nie gubi się dotychczasowych form współpracy, ale równocześnie wzmacnia kolejne obszary to znaczący punkt tej prezydentury.

Utrzymanie proporcji działań na rzecz przedsiębiorstw a zarazem obywateli, gdzie widoczna była pomoc ekonomiczna dla różnych, często niedowartościowanych dotychczas grup społecznych potwierdza dotrzymywanie słowa w deklarowanych decyzjach. Jako Przewodnicząca Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin na Dolnym Śląsku dostrzegam wagę starań na rzecz opcji rodzinnej, która chce uniknąć postaw wprowadzania ideologi w przestrzeń codziennej normalnie funkcjonującej pedagogii i wychowania do życia młodych polaków oraz na grunt instytucji szkolnych. Obszar kultury i nauki zawsze można było dostrzec w aktywności Prezydenta Andrzeja Dudy, co również wskazuje na przyszłościowy styl oceny i podejmowania decyzji najważniejszej osoby w państwie, która jest reprezentantem praw wszystkich obywateli, ale równocześnie wskazuje na wagę podejmowania nowych rozwiązań, a zarazem stoi na straży norm społecznych czy też polskich tradycji.

Wybory to poważna sprawa. Życzmy sobie aby pozostały one czasem wzajemnych rozmów i włączenia się całego narodu w umocnienie Polski. Myślę, że potrzebny jest nam wszystkim Prezydent przygotowany do analizy szerokiego spektrum zadań, także tych skomplikowanych, a takim może być na kolejną kadencję właśnie Andrzej Duda, czego wraz z rzeszą wrocławian mu życzymy.

dr Ewelina Kondziela*

* Przewodnicząca Okręgu Wrocławskiego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin

Komentarze są zamknięte