Opolski ZUS codziennie zasila konta osób, które złożyły wniosek o postojowe

Zastępca Naczelnego

ZUSNa rachunki bankowe mieszkańców Opolszczyzny trafiło już ponad 56,6 mln zł w ramach świadczeń postojowych. Pomoc w tej formie może być wypłacona maksymalnie trzy razy, a jednorazowa wypłata co do zasady wynosi 2080 zł.

Tylko w czerwcu opolski ZUS rozpatrzył pozytywnie ponad 3,7 tys. wniosków o wypłatę postojowego i przekazał na ten cel niemal 7,5 mln zł.

Do tej pory wartość przelewów zrealizowanych przez oddział ZUS w Opolu na rzecz osób, które złożyły wnioski o świadczenie postojowe przekroczyła 56,6 milionów złotych. W czerwcu nasz oddział wypłacał pieniądze każdego roboczego dnia. W środę, przed dłuższym weekendem kwotą prawie 1,6 miliona złotych zasililiśmy konta prawie 800 osób z regionu. W całej Polsce środowa wypłata o wartości niemal 80 milionów złotych dotrze do 40 tysięcy odbiorców”

– Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

Świadczenie postojowe to formalnie 80 proc. minimalnego wynagrodzenia czyli 2080 zł, które ZUS przekazuje wyłącznie na konta bankowe. Świadczenie jest nieopodatkowane i nieoskładkowane. Nie wszyscy jednak mogą liczyć na identyczną wysokość przelewu z ZUS. Jeżeli przedsiębiorca rozlicza się w formie karty podatkowej i korzysta ze zwolnienia z podatku VAT, to zamiast 2080 zł, może dostać 1300 zł na rękę. Jeszcze inną kwotę (niższą niż 1299,99 zł) może otrzymać osoba, która zatrudniona była na umowie zlecenie. Tutaj postojowe może być równe sumie wynagrodzeń z umowy cywilnoprawnej w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek.

Dla wnioskodawców wykonujących umowy cywilnoprawne, a ubiegających się o postojowe ważnym kryterium jest to, by przychód uzyskany z tej umowy nie przekroczył kwoty 15 594,74 zł w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o świadczenie.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą starać się o postojowe jeśli ich przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku spadł o co najmniej 15 proc. Gdy na przykład przedsiębiorca po raz pierwszy zdecyduje się na złożenie wniosku o postojowe w czerwcu – to żeby je otrzymać – przychód wykazany za maj musi być niższy od tego z kwietnia.

Każdy kto ubiega się o wypłatę świadczenia postojowego po raz drugi lub trzeci powinien wypełnić właściwy formularz. Dla osób prowadzących jednoosobową działalność lub mikroprzedsiębiorców ma on symbol RSP-DK, zaś dla osób na umowach cywilnoprawnych RSP-CK.

 

Informacja prasowa:

Sebastian Szczurek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

województwa opolskiego

 

 

Komentarze są zamknięte