Zwycięski „Gość Niedzielny”

Zastępca Naczelnego

Screen YT

Gość Niedzielny” uplasował się na pierwszym miejscu w rankingu sprzedaży tygodników opinii w 2019 roku – poinformował portal Wirtualne Media powołując się na dane Związku Kontroli Dystrybucji Prasy.

Średnia sprzedaż wyniosła 107 919 egzemplarzy, co oznacza spadek o 4,21 procenta w porównaniu do poprzedniego roku 2018, ale i tak jest to niezłe osiągnięcie zważywszy poważne straty wszystkich czasopism z tego segmentu. „GN” jest jedynym polskim tygodnikiem opinii ze sprzedażą powyżej 100 tysięcy egzemplarzy.

Na drugim miejscu znalazła się w tym zestawieniu „Polityka” (94 350 egz., spadek o 3,17 proc.), a na trzecim „Newsweek Polska” (73 282 egz. Tygodniowo przy spadku o 14,02 proc.). Dalsze miejsca zajęły „Sieci” (38 993 egz., spadek o 11,81 proc.) i „Do Rzeczy” (31 117 egz., spadek o 9,86 proc.). „Tygodnik Powszechny” zanotował średni wynik 27 139 sprzedanych egzemplarzy i spadek o 0,16 proc., a Gazeta Polska” 21 875 egz. przy największym w zestawieniu spadku 18,54 proc. Na końcu rankingu wylądowały „Przegląd (15 219 egz., spadek o 5,59 proc.) i „Wprost” (14 318 egz., spadek o 17,16 proc.).

Uważam, że trendu spadkowego zatrzymać się nie da. Wydawnictwa, zwłaszcza te bez wsparcia innych mediów w ramach jednej grupy, będą miały problem z utrzymaniem się na rynku. Biorąc pod uwagę, że generalnie czytamy jako społeczeństwo z roku na rok coraz mniej, dzięki mediom cyfrowym mamy natychmiastowy dostęp do bieżących informacji, a ich zalew powoduje że oczekujemy i konsumujemy raczej krótkie niż długie treści, a dodatkowo sytuacja ekonomiczna powoduje że zmniejsza się liczba osób skłonnych płacić za prasę uważam, że trendu spadkowego zatrzymać się nie da. Pamiętajmy też, że im mniejsza sprzedaż, tym mniejsze zainteresowanie reklamodawców, a to z kolei wpływa na możliwości finansowe wydawnictw co z kolei przekłada się na pensje felietonistów, to wpływa na jakość merytoryczną tytułów i na koniec dnia na zainteresowanie czytelników. Takie zamknięte koło”

– powiedział portalowi buying director w MullenLowe MediaHub Maciej Niepsuj.

Sprzedaż ogółem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań oraz wszystkich form prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań. Rozpowszechnianie płatne razem to suma sprzedaży egzemplarzowej wydań drukowanych, sprzedaży egzemplarzowej e-wydań, prenumeraty wydań drukowanych i prenumeraty e-wydań oraz innych płatnych form rozpowszechniania wydań drukowanych i innej płatnej dystrybucji e-wydań. Nakład jednorazowy to liczba wydrukowanych egzemplarzy danego wydania opatrzonego tą samą datą wydawniczą oraz tym samym numerem, nie zawiera rozpowszechnionych przez wydawcę e-wydań. Średni nakład jednorazowy oblicza się dodając nakłady wszystkich wydań w danym okresie i dzieląc otrzymaną sumę przez liczbę wydań w danym okresie”

– czytamy na stronie https://www.wirtualnemedia.pl

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte