Odszedł współautor planu Nowej Huty

Zastępca Naczelnego

śp. prof. Stanisław Juchnowicz/YT

W 97. roku życia zmarł Honorowy Obywatel Miasta Krakowa, żołnierz Armii Krajowej, wybitny architekt i urbanista, jeden z twórców dzielnicy Nowa Huta, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy Pomnika AK „Wstęga Pamięci” profesor Stanisław Juchnowicz.

Urodził się 10 czerwca 1923 r. w Lidzie (województwo nowogródzkie).

Studiował architekturę, m.in. w Akademii Górniczo-Hutniczej i na Politechnice Gdańskiej. Od 1950 roku był na stałe związany z Krakowem, w którym projektował kolejne osiedla i sprawował na nimi nadzór budowlany. Współtworzyły one koncepcję miasta-ogrodu, jakim stała się przestrzeń Nowej Huty.

Za najbardziej udane uważam osiedle B2 na około 6000 mieszkań, które mimo zastosowania w znacznym procencie budynków typowych stwarza dobre warunki życia dla mieszkańców. Było to pierwsze osiedle projektowane przeze mnie w Nowej Hucie przed nasileniem presji w kierunku symetrii i monumentalności”

– tak wspominał po latach w rozmowie z „Gościem Niedzielnym”.

W 1954 r. Juchnowicz rozpoczął pracę na Politechnice Krakowskiej. Doszedł tam do stanowiska profesora, dziekana Wydziału Architektury i dyrektora założonego przez siebie Instytutu Projektowania Miast i Regionów. W latach 1973-1991 r. pracował w Nigerii, organizując tam m.in. Wydział Urbanistyki uniwersytetu w Zarii oraz projektując miasta. Wykorzystał m.in. swoje doświadczenie z okresu pobytu w Stanach Zjednoczonych, gdy studiował układ przestrzenny tamtejszych miast”

– czytamy w portalu KrkKNews.

Opracowane pod jego kierunkiem w drugiej połowie lat 90 ubiegłego wieku „Studium zagospodarowania przestrzennego Kraków-Wschód” stało się inspiracją dla działań, które doprowadziły m.in. do planu rewitalizacji tej części miasta, którą interesował się pod względem architektonicznie-urbanistycznym do końca życia.

W listopadzie 2013 roku został wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Krakowa.

Ostatnie lata poświęcił działaniom na rzecz wybudowania na bulwarze Czerwieńskim, między Wawelem a Skałką, pomnika Armii Krajowej. Niestety, nie dożył podjęcia ostatecznej decyzji o jego wzniesieniu.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte