Tylko 3 procent kopciuchów w Krakowie

Zastępca Naczelnego

W podwawelskim grodzie pozostało jeszcze 2850 pieców starego typu, tzw. kopciuchów w ponad 2050 budynkach – poinformował Magiczny Kraków.

Oznacza to, że 97 procent budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i biurowych w Krakowie jest ogrzewanych w sposób proekologiczny”

– powiedział portalowi dyrektor Wydziału ds. Jakości Powietrza Urzędu Miasta Krakowa Jan Urbańczyk.

Niejednokrotnie w wymianę kolejnych palenisk i zachęcenie mieszkańców do wymiany jest zaangażowanych kilka miejskich jednostek. Oto jeden z przykładów.

Na początku grudnia 2019 r. dzięki determinacji i kompleksowemu zaangażowaniu służb miejskich udało się doprowadzić do likwidacji paleniska węglowego na kolejnej posesji w Krakowie. Sprawę prowadzili funkcjonariusze i psycholog Straży Miejskiej Miasta Krakowa, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz sąsiad mieszkańca posiadającego piec węglowy”

– czytamy na stronie https://www.krakow.pl

Miasto nie pozostawia bez pomocy osób, które nie zdążyły przygotować się na zmianę przepisów prawa. Od 1 września ubiegłego roku (kiedy zaczął obowiązywać w Krakowie zakaz palenia paliwami stałymi) ten problem dotyczy lokatorów mieszkających w budynkach zarządzanych przez administrację lub prywatne podmioty.

W pierwszej kolejności obowiązek zapewnienia im odpowiedniej temperatury w mieszkaniu spoczywa na administracji budynku, ale zachęcam, by informowali też o swojej sytuacji pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej czy Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK. Będziemy interweniować, aby w miarę możliwości pomóc i nikogo nie pozostawić samego z tym problemem”

– wyjaśnił w rozmowie z portalem zastępca prezydenta miasta ds. zrównoważonego rozwoju Jerzy Muzyk.

W budżecie na 2020 r. zarezerwowano kolejne środki finansowe na programy dofinansowujące proekologiczne działania krakowian. Z tego 3 mln zł na program likwidacji instalacji grzewczych na paliwo stałe, 2,5 mln zł na dofinansowanie instalacji odnawialnych źródeł energii (pomp ciepła, kolektorów słonecznych) i 3 mln zł na program termomodernizacji budynków jednorodzinnych. O realizacji tych programów zdecydują w najbliższych miesiącach miejscy radni”

– napisał Magiczny Kraków przypominając, że od 1 września 2019 r. strażnicy miejscy, pracownicy Wydziału ds. Jakości Powietrza UMK i Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zrealizowali 4156 planowanych oraz interwencyjnych kontroli przestrzegania zakazu palenia węglem i drewnem odnotowując 207 wykroczeń, nakładając 51 mandatów, kierując 149 spraw do sądu, 6 razy pouczając mieszkańców.

 

Jerzy Bukowski*

 

 

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.