Dajmy odpór kłamstwom Władimira Putina. Używajcie hashtagu #StopPutinsLies! [materiał video]

Zastępca Naczelnego

Paweł Czyż

Były oficer KGB, prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin oraz jego propagandziści postanowili oskarżyć Polskę o współodpowiedzialność za efekty postanowień konferencji w Monachium z 1938 roku. Ówczesny rozbiór Czechosłowacji został dokonany z inicjatywy kanclerza Niemiec Adolfa Hitlera przy akceptacji Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Ponadto, za efekty Monachium’38 przedstawiciele neutralnej Szewcji zgłosili kandydaturę Adolfa Hitlera do Pokojowej Nagrody Nobla!

Władze polskie przed zawarciem tego porozumienia zwróciły się oficjalnie do rządu czechosłowackiego o wydanie nam terytorium, które zostało zajęte przez Czechów w roku 1919 roku, gdy czescy politycy wysłali tysiące żołnierzy na Zaolzie, aby nie dopuścić do przeprowadzenia tam wyborów do Sejmu Ustawodawczego II RP. Warto dodać, że Polacy w Cieszynie jako pierwsi ogłosili w 1918 roku, że są terytorium polskim i wejdą w skład niepodległej Polski. Na spornym terytorium Polacy stanowili większość etniczną. W styczniu 1919 roku wojska czeskich agresorów dokonywały tam mordów na cywilach i jeńcach. Czesi zostali powstrzymani dopiero w bitwie pod Skoczowem.

Trudna sytuacja Polski i wojna z sowiecką Rosją doprowadziła do wymuszenia zgody na oderwanie od kraju Zaolzia wraz ze 150 tys. Polaków. Zatem w 1938 roku Wojsko Polskie zajmując te tereny dokonywało jedynie przyłączenia obszaru anektowanego 19 lat wcześniej przez Czechosłowację. Warto dodać, że rozpad Czechosłowacji był efektem tarć narodowościowych nie tylko z Niemcami zamieszkującymi wówczas Sudety, ale również ze Słowakami. Na ponad 100 generałów armii czechosłowackiej tylko 1 był narodowości słowackiej. Słowacy w efekcie układów monachijskich wybili się w 1939 roku na niepodległość.

CZYTAJ WIĘCEJ:

Zaolzie to też Kresy!

 

Władimir Putin kłamie „w żywe oczy” i broni paktu Hitler – Stalin z 23 sierpnia 1939 roku. Poza obecnymi oświadczeniami władz Polski trzeba zatem wpływać na poziom wiedzy Europejczyków o sporze polsko-czeskim z pierwszych dekad XX wieku. Co interesujące, również komunistyczne władze PRL toczyły spór graniczny z komunistyczną Czechosłowacją … aż do umowy o wspólnej granicy w 1958 roku. Republika Czeska do dziś nie wydała III RP tzw. „długu granicznego”, tj. 368,44 ha. Tzw. „poprawność polityczna” w sprawie Zaolzia właśnie nam szkodzi. O sprawach trudnych trzeba mówić głośno, jasno i operując faktami … zanim „putinowe mleko” ponownie się rozleje …

Zatem proponujemy udostępnianie naszego materiału adresowanego do mieszkańców Europy, który prezentuje fakty historyczne. Każdy może dołożyć zatem swoją „cegiełkę” do postawienia tamy stalinowskiej propagandzie Putina. Zachęcamy do udostępniania naszej produkcji z hashtagiem #StopPutinsLies.

 

REDAKTOR NACZELNY NGO

Paweł Czyż

 

Komentarze są zamknięte