Pomnik kreskówki i 100 proc. podwyżka śmieci w Bielsku-Białej. Czy będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Zastępca Naczelnego1

Monika Socha-Czyż, fot. NGO

W centrum Bielsku-Białej przy ulicy Bohaterów Warszawy właśnie odsłonięto monument kreskówki – Pampaliniego. – Na tzw. pomnik wydano nie mniej niż 190 tys. złotych. Na moją inicjatywę odbudowy pomnika Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza władze miasta z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim z Platformy Obywatelskiej przeznaczyły zero złotych w budżetach na lata 2019 i 2020 – ignorując pozytywną opinię Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poprzedniej kadencji w sprawie tej inicjatywy, którą zgłosiłam jeszcze w sierpniu 2018 roku. Tymczasem bielscy radni przegłosowali właśnie 100 procent podwyżki stawek za wywóz odpadów komunalnych. Wezwałam Radę Miejską w Bielsku-Białej do zmiany tzw. uchwały śmieciowej i obniżenia zawyżonych stawek. Jeśli się tak nie stanie, to zaskarżę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – mówi NGO liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, Monika Socha-Czyż.

Jako osoba fizyczna, mieszkanka Bielska-Białej oraz w imieniu Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego wzywam Radę Miasta w Bielsku-Białej do uchylenia uchwały nr XIII/265/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, aby stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienione w uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 kwietnia 2019 r. poz. 3325) zostały corocznie skorelowane ze stopą inflacyjną rok do roku oraz wzrostem wynagrodzeń – średnią płacą według danych GUS w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego. (…)

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć tę uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w uchwale nr XIII/265/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. i ich radykalna podwyżka nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest próbą przeniesienia kosztów polityki Władz Miasta na bielszczan. Firma Suez Bielsko-Biała S.A. zanim zaproponuje podwyżki powinna obniżyć koszty własnego funkcjonowania albo Pan Prezydent Jarosław Klimaszewski przyznać, że budowanie „pomników” kreskówek za setki tysięcy złotych i kolejne kredyty zaciągane przez Władze Miasta były gospodarowaniem „na wyrost”, a plany finansowe z lat 2018-2019 zaprojektowane przez ekipę rządzącą były tworzone „na wyrost” i zbyt optymistycznie. Zmiany wprowadzane uchwalą z 19 listopada br. nie mają żadnego oparcia w danych gospodarczych, ani zmianach na rynku pracy – w tym kosztach związanych z zatrudnieniem. Niemniej, podwyżki mogą zachwiać całym budżetem domowym tysięcy bielszczan. (…)

– napisała Monika Socha-Czyż w swoim wezwaniu z 3 grudnia adresowanym do władz Bielska-Białej.

Fot. NGO

Dzisiaj otrzymałam pismo przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i byłego parlamentarzysty Unii Wolności Janusza Okrzesika, który informuje mnie, że pisemny sprzeciw Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego z 8 listopada br. w sprawie podwyżki stawek za wywóz śmieci rozpoznały trzy komisje Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Efekty były raczej mierne. Doceniam, że radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko podwyżce, ale moim zdaniem trzeba zrobić więcej. Skoro ekipę Jarosława Klimaszewskiego stać na budowę „tworów pomnikopodobnych” za setki tysięcy złotych, to stać ich na oszczędności, a nie sięganie do kieszeni bielszczan!”

– konkluduje nam Socha-Czyż.

Piotr Galicki

 

 

 

 

  1. Konrad
    | ID: b26c4082 | #1

    Te gwiazda psychoprawicy. Darmowa porada. Najpierw się skarży do wojewody. Ale Ty to piszesz jedynie do prokuratury to się nie znasz

Komentarze są zamknięte