Pomnik kreskówki i 100 proc. podwyżka śmieci w Bielsku-Białej. Czy będzie skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego?

Zastępca Naczelnego1

Monika Socha-Czyż, fot. NGO

W centrum Bielsku-Białej przy ulicy Bohaterów Warszawy właśnie odsłonięto monument kreskówki – Pampaliniego. – Na tzw. pomnik wydano nie mniej niż 190 tys. złotych. Na moją inicjatywę odbudowy pomnika Prezydenta II RP Gabriela Narutowicza władze miasta z prezydentem Jarosławem Klimaszewskim z Platformy Obywatelskiej przeznaczyły zero złotych w budżetach na lata 2019 i 2020 – ignorując pozytywną opinię Komisji Edukacji i Kultury Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poprzedniej kadencji w sprawie tej inicjatywy, którą zgłosiłam jeszcze w sierpniu 2018 roku. Tymczasem bielscy radni przegłosowali właśnie 100 procent podwyżki stawek za wywóz odpadów komunalnych. Wezwałam Radę Miejską w Bielsku-Białej do zmiany tzw. uchwały śmieciowej i obniżenia zawyżonych stawek. Jeśli się tak nie stanie, to zaskarżę uchwałę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach – mówi NGO liderka Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego, radna Sejmiku Województwa Śląskiego poprzedniej kadencji z PiS, Monika Socha-Czyż.

Jako osoba fizyczna, mieszkanka Bielska-Białej oraz w imieniu Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego wzywam Radę Miasta w Bielsku-Białej do uchylenia uchwały nr XIII/265/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ten sposób, aby stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wymienione w uchwale nr V/46/2015 Rady Miejskiej w Bielsku Białej z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 23 kwietnia 2019 r. poz. 3325) zostały corocznie skorelowane ze stopą inflacyjną rok do roku oraz wzrostem wynagrodzeń – średnią płacą według danych GUS w ostatnim kwartale każdego roku kalendarzowego. (…)

Zgodnie z art. 101 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą lub zarządzeniem, podjętymi przez organ gminy w sprawie z zakresu administracji publicznej, może zaskarżyć tę uchwałę lub zarządzenie do sądu administracyjnego. Zmiany stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi w uchwale nr XIII/265/2019 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 19 listopada 2019 r. i ich radykalna podwyżka nie ma uzasadnienia ekonomicznego i jest próbą przeniesienia kosztów polityki Władz Miasta na bielszczan. Firma Suez Bielsko-Biała S.A. zanim zaproponuje podwyżki powinna obniżyć koszty własnego funkcjonowania albo Pan Prezydent Jarosław Klimaszewski przyznać, że budowanie „pomników” kreskówek za setki tysięcy złotych i kolejne kredyty zaciągane przez Władze Miasta były gospodarowaniem „na wyrost”, a plany finansowe z lat 2018-2019 zaprojektowane przez ekipę rządzącą były tworzone „na wyrost” i zbyt optymistycznie. Zmiany wprowadzane uchwalą z 19 listopada br. nie mają żadnego oparcia w danych gospodarczych, ani zmianach na rynku pracy – w tym kosztach związanych z zatrudnieniem. Niemniej, podwyżki mogą zachwiać całym budżetem domowym tysięcy bielszczan. (…)

– napisała Monika Socha-Czyż w swoim wezwaniu z 3 grudnia adresowanym do władz Bielska-Białej.

Fot. NGO

Dzisiaj otrzymałam pismo przewodniczącego Rady Miejskiej w Bielsku-Białej i byłego parlamentarzysty Unii Wolności Janusza Okrzesika, który informuje mnie, że pisemny sprzeciw Towarzystwa Patriotycznego im. Jana Olszewskiego z 8 listopada br. w sprawie podwyżki stawek za wywóz śmieci rozpoznały trzy komisje Rady Miejskiej w Bielsku-Białej. Efekty były raczej mierne. Doceniam, że radni Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciwko podwyżce, ale moim zdaniem trzeba zrobić więcej. Skoro ekipę Jarosława Klimaszewskiego stać na budowę „tworów pomnikopodobnych” za setki tysięcy złotych, to stać ich na oszczędności, a nie sięganie do kieszeni bielszczan!”

– konkluduje nam Socha-Czyż.

Piotr Galicki

 

 

 

 

  1. Konrad
    | ID: b26c4082 | #1

    Te gwiazda psychoprawicy. Darmowa porada. Najpierw się skarży do wojewody. Ale Ty to piszesz jedynie do prokuratury to się nie znasz

Zasybskrybuj źródło komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.