„Mały ZUS” – nowa ulga dla przedsiębiorców

Zastępca Naczelnego

Od początku nowego roku przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na małą skalę będę mogli skorzystać z nowej ulgi w rozliczeniach z ZUS. „Mały ZUS” to niższe składki na ubezpieczenia społeczne. To propozycja dla tych, którzy prowadzili działalność gospodarczą w poprzednim roku przez co najmniej 60 dni.

Co oznacza „mały ZUS”?

„Mały ZUS” polega na opłacaniu składki uzależnionej od wysokości przychodu, a nie składki ryczałtowej w wysokości ponad 1230 zł. Nowa formuła rozliczania i opłacania składek ZUS będzie przysługiwała tym przedsiębiorcom, których przychody za ubiegły rok z działalności gospodarczej, nie przekroczyły trzydziestokrotności minimalnego wynagrodzenia (w 2018 r. jest to około 63 tys. zł).

– Od 2019 r. z tej nowości będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który w 2018 r. prowadził działalność przez co najmniej 60 dni. W skali całego kraju po opcję „małego ZUS” może sięgnąć od stycznia nawet 200 tys. jednoosobowych firm. W naszym regionie składki „sam za siebie” opłaca obecnie około 31 tys. osób, które prowadzą mały biznes. Prawdopodobnie to z tej grupy przedsiębiorców czyli z samozatrudnionych wyłoni się większość beneficjentów płacenia niższych składek, proporcjonalnych do uzyskanego przychodu – Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS.

„Mały ZUS” obejmuje tylko składki na ubezpieczenia społeczne czyli emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz chorobowe. Nie dotyczy natomiast składki zdrowotnej, którą trzeba będzie opłacać w pełnej wysokości. Jej nowa wysokość będzie znana w połowie stycznia 2019 r.

Dla kogo „mały ZUS”?

Z nowego rozwiązania będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który:

  • jest zarejestrowany w CEIDG (jest również wspólnikiem spółki cywilnej),
  • w poprzednim roku kalendarzowym nie miały do niego zastosowania przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i nie korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług, 
  • przychody, które osiągnął z działalności gospodarczej za ubiegły rok kalendarzowy nie przekroczą progu uprawniającego do korzystania z ulgi,
  • nie spełnił warunków do płacenia preferencyjnych składek na ubezpieczenia społeczne (od podstawy wynoszącej 30 proc. minimalnego wynagrodzenia),
  • prowadził działalność gospodarczą przez co najmniej 60 dni w poprzednim roku kalendarzowym,
  • nie wykorzystał 36-miesięcznego limitu (w ciągu 60 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej) korzystania z „małego ZUS”,
  • nie wykonuje działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem jej rozpoczęcia wykonywała (w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy) w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym czynności wchodzące w zakres działalności.

 

(-) Sebastian Szczurek

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS

województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte