Modyfikacje starych modlitw

Zastępca Naczelnego

Włoski Episkopat zareagował jako trzeci (po francuskim i belgijskim) na uwagę papieża Franciszka dotyczącą kontrowersji, jakie budzą słowa „nie wódź nas na pokuszenie” w Modlitwie Pańskiej („Ojcze nasz”) i zaproponował zastąpienie tej prośby podobnie brzmiącą, ale mającą jednoznaczny wydźwięk: „nie opuszczaj nas w pokusie” (non abbandonarci alla tentazione) – podała Katolicka Agencja Informacyjna.

Zdaniem Ojca Świętego używane od początku chrześcijaństwa sformułowanie sugeruje, iż to Bóg kusi człowieka do popełniania złych czynów (grzechów), co jest całkowicie błędną interpretacją z teologicznego punktu widzenia.

Włoska Konferencja Biskupia dokonała także zmiany w modlitwie „Chwała na wysokości Bogu” zastępując słowa „pokój ludziom dobrej woli” zwrotem: „pokój ludziom umiłowanym przez Pana” (pace in terra agli uomini amati dal Signore). Jest to wersja bliższa biblijnemu oryginałowi z Ewangelii według Świętego. Marka (2,14).

Obie modlitwy w zmodyfikowanej wersji trafiły już do nowego wydania Mszału Rzymskiego w języku włoskim.

Przekład tej księgi musi jeszcze zostać zatwierdzony przez Stolicę Apostolską”

– czytamy w depeszy KAI.

 

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte