Właściwie zagospodarowana strzelnica

Zastępca Naczelnego

W sobotę i niedzielę strzelnica została bezpłatnie udostępniona dla wszystkich zainteresowanych, którzy mogli w niej obejrzeć wystawę zdjęć autorstwa Wojciecha Plewińskiego – jednego z najwybitniejszych polskich fotografów powojennych oraz laureata tegorocznej edycji Nagród Miasta Krakowa w dziedzinie kultury i sztuki, który 31 sierpnia ukończył 90 lat.

O takie właśnie zagospodarowanie wybudowanego w latach 1886-87, a rozbudowanego pod kierunkiem inżyniera Emila Gołogórskiego w 1898 roku i będącego fragmentem zaplecza garnizonu Twierdzy Kraków obiektu, z którego korzystali żołnierze austriaccy oraz członkowie powstałego w 1910 roku Związku Strzeleckiego, zabiegałem w imieniu krakowskich środowisk piłsudczykowskich latem ubiegłego roku, kiedy Zarząd Infrastruktury Sportowej Urzędu Miasta Krakowa ogłaszał przetargi na jej wykorzystanie po remoncie.

Apelowałem wówczas do prezydenta Majchrowskiego, aby przy ich rozstrzyganiu wzięta została pod uwagę historyczna funkcja tego zabytku będącego jednym z obiektów najbardziej kojarzonych obok Oleandrów z działalnością niepodległościową Józefa Piłsudskiego w podwawelskim grodzie. Uważałem bowiem, że taką rolę może ona odgrywać również teraz służąc odrodzonemu po 1989 roku ruchowi strzeleckiemu i innym patriotycznym organizacjom paramilitarnym. Mogłaby być również wykorzystywana do ćwiczeń przez formowane w Małopolsce jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.

Podobne zdanie wyraziło w przygotowanej przez władze miasta ankiecie wielu krakowian, którzy zdecydowanie wypowiadali się za utrzymaniem przynajmniej częściowo jej tradycyjnej funkcji.

Cieszę się, że te oddolne opinie poskutkowały nieprzeprowadzaniem kolejnego po dwóch unieważnionych przetargu i zabytkowa strzelnica będzie dobrze służyć mieszkańcom podwawelskiego grodu oraz turystom. A może w jej otoczeniu będzie można co jakiś czas zorganizować zawody strzeleckie?

Zastępca Redaktora Naczelnego NGO

Jerzy Bukowski*

*Filozof, autor „Zarysu filozofii spotkania”, piłsudczyk, harcerz, publicysta, rzecznik Porozumienia Organizacji Kombatanckich i Niepodległościowych w Krakowie, przewodniczący Komitetu Opieki nad Kopcem Józefa Piłsudskiego w Krakowie, były reprezentant prasowy śp. pułkownika Ryszarda Kuklińskiego w Kraju

Komentarze są zamknięte