Były wojewoda tworzy „Polski Śląsk”

Zastępca Naczelnego2

W opozycji do Śląskiej Partii Regionalnej w Katowicach i Opolu rozpoczęto tworzenie Koalicji Polski Śląsk. Jej przedstawiciele swoimi działaniami chcą przekonać opinię publiczną, że śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej. Deklarują jednocześnie, że Polski Śląsk nie ma aspiracji wyborczych.Dziesięć stowarzyszeń i środowisk z woj. śląskiego i opolskiego rozpoczęło tworzenie Koalicji Polski Śląsk. Koalicja, ma być ponadpartyjną inicjatywą. Jej przedstawiciele zaprezentowali dziś deklarację pt. „Jesteśmy Ślązakami, jesteśmy Polakami”
„Śląska tożsamość regionalna nie jest zaprzeczeniem polskiej tożsamości narodowej” – czytamy w jej treści. Organizacja chce być przeciwwagą dla Śląskiej Partii Regionalnej. Jak mówili podczas dzisiejszej konferencji prasowej w Katowicach (równolegle podobne spotkanie odbyło się w Opolu) pomysłodawcy projektu, koalicja ma mieć charakter ponadregionalny i obejmować swoim zasięgiem trzy województwa położone w granicach historycznego Dolnego i Górnego Śląska.

– Idea stworzenia płaszczyzny, która jednoczyłaby podmioty, które stoją na stanowisku szacunku dla śląskiej tożsamości regionalnej, a zarazem nie mają wątpliwości co do swoich wyborów narodowych i czują się Polakami, rodziła się od zeszłego roku – mówił Piotr Spyra, były wicewojewoda śląski i szef Ruchu Obywatelskiego „Polski Śląsk”.

Jak mówił następnym krokiem w jej tworzeniu będzie podpisanie przez chętne stowarzyszenia i organizacje deklaracji nazwanej „Jesteśmy Ślązakami, jesteśmy Polakami” i sformalizowanie koalicji. Inicjatywę nazwał ponadpartyjną.

– Dziś oficjalnie rozpoczynamy organizację koalicji „Polski Śląsk”. To nie będzie nowy podmiot prawny. Będzie nas wiązała wierność zasadom deklaracji programowej. Idea, która nam przyświeca, jest taka, że głos „śląski-polski” w debacie publicznej naszym zdaniem jest wykluczony przez ostatnie lata. Dominują narracje o Śląsku, które przeciwstawiają Śląsk Polsce. My się na takie spojrzenie nie zgadzamy – dodawał Spyra.

Lider powstającej koalicji stwierdził, że inicjatywa jest odpowiedzią na utworzenie Śląskiej Partii Regionalnej, która spowodowała, że „śląskość stała się opcją polityczną”. Jednocześnie zadeklarował, że organizacja nie zamierza startować w zbliżających się wyborach samorządowych.

„Działając dla dobra ojczyzn lokalnych, śląskiej ojcowizny i Polski, deklarujemy swoją ponadpartyjność i otwartość na współpracę z ludźmi i środowiskami różnych poglądów” – czytamy w deklaracji założycielskiej koalicji.

W tworzenie Polskiego Śląska zaangażowanych jest obecnie dziewięć stowarzyszeń i środowisk z woj. śląskiego i opolskiego, które w ciągu miesiąca zamierzają podpisać deklarację założycielską. Wśród nich znalazły się: Akademia Patriotów – Oddział Opolski, Biało-Czerwone Opole, warszawska Fundacja Służba Parlamentowi Ojczyźnie Narodowi, katowickie stowarzyszenie Henryk Sławik. Pamięć i Dzieło, Instytut Silesia, NZS 1980, Pokolenie NZS, Ruch Obywatelski „Polski Śląsk” oraz zarejestrowane w Niemodlinie.

Stowarzyszenie „Pochodnia”.

  1. Wilhelm Rest
    | ID: 753c938a | #1

    Smiechu warte, smiechu nawet niewarty. :-)

  2. Wilhelm Rest
    | ID: 753c938a | #2

    Smiechu warte, smiechu nawet niewarty. :-)

Komentarze są zamknięte