E-learning z Ustawy o ochronie zwierząt dla wymiaru sprawiedliwości i Policji!

Zastępca Naczelnego

Fundacja Czarna Owca Pana Kota i Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt Ekostraż opracowały bezpłatną platformę e-learningową „Zwierzęta i prawo” dla przedstawicieli i przedstawicielek wymiaru sprawiedliwości, organów ścigania, organizacji społecznych, mediów oraz osób wykonujących zawody prawnicze. Kursy pozwalają zdobyć, uzupełnić i usystematyzować wiedzę z zakresu prawnej ochrony zwierząt. Są dostępne na stronie www.zwierzetaiprawo.org. E-learning koncentruje się na praktycznym stosowaniu wiedzy i jest dostosowany do potrzeb konkretnych grup zawodowych. Kursy mają wygodną formę materiałów do samodzielnego studiowania i kończą się uzyskaniem zaświadczenia o odbyciu kursu.

Pomysł na e-learning powstał podczas opracowywania wyników monitoringu prowadzonego przez obie organizacje w 2015 roku. Wyniki monitoringu ogłoszone w raporcie „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?” wskazały szereg niepokojących tendencji m.in. umarzania większości spraw już na poziomie prokuratury rejonowej (zaledwie 19% trafiało do sądu), orzekania kar w zawieszeniu (aż w 86% spraw o przemoc wobec zwierząt), czy powszechnego zwalniania sprawców od zapłaty kosztów i opłat sądowych. Aby to zmienić, należy zmienić zapisy Ustawy o ochronie zwierząt, co postulują obie organizacje (www.petycja.czarnaowca.org) oraz dotrzeć do przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, którzy w swojej codziennej pracy mogą sprawić, by naruszenia przepisów humanitarnej ochrony zwierząt były stanowczo karane, tak by społeczeństwo czuło się bezpieczne i miało pewność, że sprawcy nie pozostają bezkarni. Całe społeczeństwo ponosi bowiem koszty społeczne braku lub niepełnego wykonania kar, co objawia się m.in. niskim poczuciem bezpieczeństwa społecznego obywateli oraz brakiem zaufania względem wymiaru sprawiedliwości i Policji.

Od osób pracujących w Policji i strukturach wymiaru sprawiedliwości zależy los zwierząt i sprawiedliwość – platforma e-learningowa www.zwierzetaiprawo.org może pomóc im w codziennej pracy, a także umożliwić skuteczną ochronę zwierząt i egzekucję prawa.

KONTAKT:

Tomasz Argasiński

tel. kom. +48 882 639 810

e-mail: [email protected]

E-learning powstał w ramach projektu dofinansowanego z Programu Demokracja w Działaniu finansowanego z funduszy Fundacji im. Stefana Batorego.

Źródło informacji: Fundacja Czarna Owca Pana Kota

Komentarze są zamknięte