Budżet obywatelski Opola: więcej wniosków ogólnomiejskich niż dzielnicowych

Zastępca Naczelnego

Wszystkie projekty zgłoszone przez mieszkańców do przyszłorocznego budżetu obywatelskiego Opola są teraz oceniane przez urzędników. Weryfikacja pomysłów potrwa do 20 sierpnia. Co ciekawe aż 80 wniosków dotyczy inwestycji ogólnomiejskich, a jedynie 45 zadań dzielnicowych.– Do opolskiego urzędu wpłynęło w sumie 125 wniosków. Pierwotnie podana liczba 134 wniosków została zweryfikowana z uwagi na występujące przypadki podwójnego złożenia wniosków: on-line i w wersji papierowej – mówi Katarzyna Oborska-Marciniak, rzeczniczka prezydenta Opola.

Wiadomo, że 80 propozycji dotyczy inwestycji ogólnomiejskich – 43 wnioski złożono w kategorii mikro (do 10 tys. zł), a 37 w kategorii makro (do 1 mln zł). Tylko 45 projektów dotyczy natomiast inwestycji w poszczególnych dzielnicach. Najwięcej wniosków, 11, złożyli mieszkańcy z rejonu drugiego (Zakrzów, Chabry, Armii Krajowej), a najmniej – tylko trzy – mieszkańcy z rejonu trzeciego (Gosławice, Malinka, Kolonia Gosławicka).

– Nie o ilość chodzi, tylko o jakość. My liczyliśmy się z tym, że tych wniosków będzie mniej, bo wyłączyliśmy z budżetu obywatelskiego projekty oświatowe oraz projekty związane z klubami sportowymi i placówkami służby zdrowia – mówiła już przed tygodniem Aleksandra Zwarycz, naczelnik Centrum Dialogu Obywatelskiego w Opolu.

Teraz wszystkie pomysły przechodzą weryfikację. Ocena wniosków potrwa do 20 sierpnia. Później, do 21 września, przyjdzie pora na ewentualne odwołania. Ostateczna lista projektów, które trafią pod głosowanie mieszkańców, zostanie ogłoszona do końca września. Głosowanie potrwa od 1 do 7 października. Wyniki zostaną natomiast przedstawione 23 października.

Przypomnijmy, w przyszłorocznej edycji opolskiego budżetu obywatelskiego pula środków wyniesie 4,3 mln zł. W poprzedniej edycji było 2,5 mln. 1,1 mln zł pójdzie na projekty ogólnomiejskie, reszta, czyli 3,2 mln zł zostanie przeznaczona na inwestycje w poszczególnych dzielnicach – w każdej z nich mieszkańcy będą mogli rozdysponować 400 tys. zł.

Nowa formuła opolskiego budżetu obywatelskiego zakłada m.in. możliwość mobilnego zniesienie kryterium wiekowego podczas głosowania oraz wprowadzenie progu wyborczego. Do realizacji trafią tylko te projekty, które zdobędą powyżej 10 proc. głosów.

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte