Strategia Rozwoju Opola 2030

Zastępca Naczelnego

Miasto Opole informuje, że realizuje prace związane z przygotowaniem nowej Strategii Rozwoju Opola do 2030 roku. To najważniejszy plan wyznaczający cele i zadania Miasta w perspektywie kilkunastu najbliższych lat.Nie musisz czekać na warsztaty, czy formalne konsultacje społeczne aby uczestniczyć w tym ważnym dla Opola procesie. Opowiedz nam jakiego Miasta chciałabyś/ chciałbyś w 2030 roku. Już dziś możesz to zrobić pisząc na adres [email protected] Twoje propozycje mogą stanowić dla nas cenne wskazówki.

Dlaczego budujemy nową Strategię?

Potrzeba opracowania nowego dokumentu strategicznego wynika z kilku okoliczności. Zakończony właśnie jubileusz 800-lecia Opola zbiegł się z ważnym wydarzeniem w dziejach miasta. Z początkiem 2017 r. Miasto zmieniło swoje granice. Mając na względzie tak istotne uwarunkowania rozwoju, a przede wszystkim konieczność uwzględnienia nowych wyzwań rozwojowych – odnoszących się już do terytorium powiększonego Miasta, wystąpiła konieczność przygotowania nowego dokumentu strategicznego. To główna, choć nie jedyna przesłanka jego opracowania. Zbliża się również koniec obowiązywania naszej dotychczasowej Strategii.

Jak będziemy budowali Strategię?

W procesie budowania nowej Strategii wykorzystane zostaną zróżnicowane metody analityczno-badawcze, zarówno ilościowe (np. ankiety), jak i jakościowe (np. w formie bezpośrednich spotkań).
W trakcie przygotowywania Strategii szczególną uwagę poświęcimy udziałowi społeczności lokalnych już na etapie budowania samego dokumentu, a nie tylko konsultowania jego projektu. Nową strategię będziemy budowali na partnerstwie, dialogu społecznym i partycypacji. Będziemy wsłuchiwali się którzy chcieliby się podzielić swoim doświadczeniem i wesprzeć nas w sprawach tak ważnych dla wszystkich mieszkańców.

Przeprowadzimy szereg warsztatów, do udziału w których zaprosimy wszystkich mieszkańców. Na spotkaniach, które planujemy zorganizować w różnych częściach Miasta:

 – poinformujemy czym jest Strategia i dlaczego warto ją wspólnie budować,
– zaprosimy do udziału w warsztatach – w małych grupach, w przyjaznej atmosferze przedyskutujemy to co będzie ważne w przyszłości dla Ciebie i wszystkich mieszkańców,
– umożliwimy wyrażenie opinii w sprawach kluczowych dla rozwoju całego Miasta.

Komentarze są zamknięte