BARCZEWO – jutro kolejna rozprawa

Zastępca Naczelnego

Tadeusz Stański

BARCZEWO – jutro kolejna rozprawa – zapraszamy media i publiczność. ŚCIGAMY ZBRODNIARZY KOMUNISTYCZNYCH. Rozpoczął się precedensowy proces „Barczewa”, w którym poszkodowanym jest pan Tadeusz Stański (na zdjęciu).

Pan Tadeusz Stański w pierwszym procesie przywódców Konfederacji Polski Niepodległej uznany został winnym i skazany 8 X 1982 na karę 5 lat bezwzględnego więzienia za „próbę zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL”.

Przedmiotem oskarżenia jest ściganie zbrodni komunistycznych polegających m.in. na brutalnych pobiciach w 1984 roku na terenie Zakładu Karnego w Barczewie więźniów politycznych KPN oraz NSZZ „Solidarność”. Wydarzenia te opisał zapewne najbardziej obszernie pan dr Jerzy Kropiwnicki – wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”, w formie swych codziennych wspomnień zatytułowanych „Zapis protestu”, wydanych jeszcze w 1986 roku techniką powielaczową jako bezdebit.

Zapraszamy gorąco media i publiczność na kolejną rozprawę, która na podstawie informacji udzielonej przez sekretariat Wydziału VIII Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotów odbędzie się 6 kwietnia 2018 o godzinie 10:00 w sali 521 A przy ulicy Ogrodowej 51 A. Proszę powoływać się na sygnaturę VIII K 51/16.

Źródło: https://niepoprawni.pl/blog/maciej-krogulski/barczewo

Komentarze są zamknięte