Zapraszamy na wiec, pt. „Dość więźniów politycznych kasty”!

Zastępca Naczelnego

Dzisiaj, w środę 14 marca o godz 14.30, decyzją sądu zostanie uwięziony Adam Słomka, lider Centrum Ścigania Zbrodniarzy Komunistycznych i Faszystowskich oraz weteran walki o Niepodległość Rzeczpospolitej (1980-1993).Zapraszamy na wiec, pt. „Dość więźniów politycznych kasty”!

Wiec rozpocznie się o godz. 14.00 przed Sądem Okręgowym Katowice ul. Andrzeja. Następnie przejdziemy pod Areszt Śledczy ul. Mikołowska 37 (PRZY SADZIE OKREGOWYM BLISKO PKP). To wyjątkowo ponure miejsce. Tu wykonano najwięcej wyroków śmierci na polskich patriotów.

Adam Słomka został skazany na wniosek prezydenta Będzina Ł.Komoniewskiego (SLD) przez Sąd Rejonowy w Będzinie za wiec NIEZŁOMNYCH weteranów przeciw korupcji … prezydenta z SLD (zdefraudowano około 60-80 mln zł m.in. dla działaczy SLD w radach nadzorczych spółek komunalnych ) oraz za wiec przeciw tablicy PPR w centrum miasta – na budynku tego sądu!

Wiec uznano za nielegalny, bo nie należy protestować na… schodach urzędów! Socrealistyczny Urząd Miasta ma wielki betonowy podest przed wejściem.

Bądźmy solidarni w obliczu bezprawia!

/-/ Zygmunt Miernik

P.S. Ciekawe czy przybędzie W.Frasyniuk?

***

Ważne informacje w sprawie:

Sąd nie zgodził się na nagrywanie procesu ( tu krótka relacja video) https://www.youtube.com/watch?v=9Vf5rUVnlOU

Proces w Sądzie Rejonowym w Będzinie. Sędzia – Elżbieta Michalska odmówiła zgody na nagrywanie przebiegu rozprawy przez dziennikarzy portalu KPN Wolny Czyn, gdyż – jak stwierdziła – „w nagrywaniu nie widzi żadnego interesu społecznego”. Pouczyła o możliwości zwrócenia się w tej sprawie do prezesa sądu. Jednak rozmowa z prezesem (pani Ewa Gradowska) nie zmieniła tego „tajnego” stanu rzeczy.

ZAPAMIĘTAJMY SĘDZIÓW:

SSR Ewa Majcher – wydała wyrok skazujący nakazowy, Sąd Rejonowy Będzin;

SSR Elżbieta Michalska – wyrok w I instancji, SR Będzin;

SSO Beata Świderek – prawomocny wyrok, Sąd Okręgowy w Katowicach [sygn VII Ka 182/16];

Zamiany grzywny na areszt dokonała postanowieniem SSR Małgorzata Kułach 13 lutego 2018 [sygn VIII Ko 212/18] i zarazem nakazała wykonać nieprawomocne postanowienie i osadzić A.Słomkę w areszcie śledczym w Katowicach (jest to nielegalne w swietle przepisów kkw i orzecznictwa ETPCz w Strasburgu).

Rok temu A.Słomka został osadzony w identycznym trybie na Święta Wielkanocne w więzieniu w Mysłowicach za noszenie czapki oficera Strzelca.

Co jeszcze kasta wymyśli?

Czy Rząd i media zabiorą głos wobec pojawienia się więźnia sumienia?

***

Szerokie opisy zmagań są tu:

Adam Słomka: „Proces” Franza Kafki po będzińsku

http://solidarni2010.pl/33294-niezlomni-dekomunizujemy-bedzin.html?PHPSESSID=8304a917fb55dd9134d73f300a0cc739

http://3obieg.pl/wymiar-sprawiedliwosci-reaguje-histerycznie

Komentarze są zamknięte