Narodowy Program Trzeźwości zaprezentowany w Sekretariacie KEP

Zastępca Naczelnego

Zmniejszenie spożycia alkoholu, brak akceptacji dla upijania się czy podniesienie wieku inicjacji alkoholowej są głównymi celami ogłoszonego 13 lutego Narodowego Programu Trzeźwości.Program ten ma być realizowany m.in. poprzez kampanie społeczne i edukacyjne oraz zaangażowanie instytucji kościelnych, państwowych i samorządowych. Narodowy Program Trzeźwości został zaprezentowany w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie, 16 lutego.

Ogłoszony w Tygodniu Modlitw o Trzeźwość Narodu Narodowy Program Trzeźwości to drogowskaz dla wszystkich Polaków, nie tylko dla osób wierzących, ale dla wszystkich ludzi dobrej woli, jak ratować naszą Ojczyznę przed zniewoleniami – podkreślają członkowie Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości, który przygotował opublikowany właśnie Narodowy Program Trzeźwości.

Źródło: episkopat.pl

Komentarze są zamknięte