UKNF: spada zatrudnienie w bankowości

Zastępca Naczelnego

W minionym roku na około 4,4 tys. szacowany jest spadek zatrudnienia w polskim sektorze bankowym.Na koniec ubiegłego roku w bankowości pracowało 164 tys. 385 osób, podczas gdy w grudniu roku 2016 było to 168 tys. 821 osób – wynika z danych opublikowanych przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Zatrudnienie w sektorze spada od połowy 2011 roku, kiedy to w bankowości pracowało 178,1 tys. osób.

UKNF poinformował też, że w ubiegłym roku liczba oddziałów krajowej sieci bankowej zmalała o 404 placówki do 6 tys. 644. Na koniec grudnia 2016 roku, takich oddziałów było 7 tys. 48.

Z kolei liczba filii, ekspozytur i innych placówek obsługi klienta zmniejszyła się do 3 tys. 806 na koniec grudnia 2017 z 4 tys. 245 na koniec grudnia 2016 roku.

Z informacji UKNF wynika ponadto, że liczba przedstawicielstw w sieci bankowej zmalała na koniec grudnia ubiegłego roku do 2 tys. 973 z 3 tys. 213 rok wcześniej.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

Komentarze są zamknięte