Za „próbę zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL”.

Zastępca Naczelnego

Tadeusz Stański

W piątek, 16 lutego 2018 o godzinie 10:00 rozpocząć się ma precedensowy proces „Barczewa”, w którym poszkodowanym jest pan Tadeusz Stański. W wyniku pierwszego procesu przywódców Konfederacji Polski Niepodległej uznany winnym 8 X 1982 i skazany na karę 5 lat bezwzględnego więzienia za „próbę zerwania jedności sojuszniczej ze Związkiem Radzieckim oraz obalenia przemocą określonego w Konstytucji ustroju PRL”.Zapraszamy media oraz publiczność do sali 427 Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa, przy ulicy Ogrodowej 51A​. Przedmiotem oskarżenia jest ściganie zbrodni komunistycznych polegających na brutalnych pobiciach więźniów politycznych KPN i NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Karnym w Barczewie w 1984 roku. Na wokandzie nazwisko oskarżonego: Witold Antoni Łaciuk.

Wydarzenia te opisane zostały zapewne najbardziej obszernie przez pana dr Jerzego Kropiwnickiego – wiceprzewodniczącego Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność” – w formie codziennych wspomnień zatytułowanych „Zapis protestu”, wydanych jeszcze w 1986 roku techniką powielaczową jako bezdebit.

Z uwagi na to, że termin rozpoczęcia procesu był już wielokrotnie w ostatniej chwili przesuwany przez sąd, prosimy dla pewności powoływać się na sygnaturę VIII K 51/16 (wyznaczona sędzia: Marta Bujko).

Za Biuro Prasowe CŚZKiF

Ireneusz Wolański

Komentarze są zamknięte