Kędzierzyn-Koźle: czy wkrótce prezydent Nowosielska „awansuje” na burmistrza? Niewykluczone

Zastępca Naczelnego1

Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Opolu opublikowała najnowsze dane o rejestrze wyborców. Kędzierzyn-Koźle znowu ma mniej mieszkańców. Spadek jest mniejszy niż w latach ubiegłych co może oznaczać:

1. dla zwolenników prezydenty, że to dzięki Jej staraniom ;)
2. dla przeciwników, że ci co mieli umrzeć i wyjechać zrobili to na początku kadencji ;)

Fundacja Wiedzieć Więcej.

  1. Han Solo
    | ID: b02b6088 | #1

    KK nigdy nie będzie miał burmistrza, chyba że zmieni się prawo. Może mieć tylko prezydenta albo wójta, w razie utraty praw miejskich.

Komentarze są zamknięte