Kędzierzyn-Koźle: ponad połowa lokatorów mieszkań komunalnych nie płaci czynszu

Zastępca Naczelnego

W Kędzierzynie-Koźlu Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w 2017 roku dopłacił 425.464,65 zł do utrzymania mieszkań komunalnych będących w ich zasobie. W ciągu ostatnich trzech lat zadłużenie lokatorów względem MZBK przekroczyło 1,3 mln złotych. Połowa mieszkańców Kędzierzyna-Koźla kwaterująca w mieszkaniach komunalnych nie płaci regularnie czynszu.

Ile Miejski Zarząd Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu dopłacił w latach 2015, 2016, 2017 do utrzymania mieszkań, będących w ich zasobie? Proszę o podanie konkretnych kwot za ww.lata. Chodzi mi o płatności za media. (ogrzewanie, prąd, gaz i inne)
Kwoty jakie MZBK wniósł do wspólnot mieszkaniowych, a nie uzyskał zwrotu od lokatorów

2015 r 601.608,21 zł

2016 r 319.273,19 zł,

2017 r 425.464,65 zł (dotyczyły opłaty za c.o. wodę, kanalizację, opłaty za odpady – gaz i en. elektr 0 zł.)

Jaki procent mieszkańców nie płaci czynszów za mieszkania wynajmowane przez MZBK w Kędzierzynie-Koźlu?
50,2% najemców i bezumownie korzystających nie płaci regularnie

Jakie podjął Pan działania, aby zminimalizować problem niepłacenia czynszów za mieszkania z zasobu komunalnego gminy? Czy działania te, w Pana ocenie są skuteczne?
Od kwietnia 2011 r w MZBK funkcjonuje program odpracowania należności. Do grudnia 2017 r dłużnicy odpracowali 2.061.263 zł. Wzrosła ilość eksmisji. Systematycznie oddajemy dłużników do sądu z wnioskiem o zapłatę. Działania te na przestrzeni ostatnich lat spowodowały zmniejszenie skali przyrostu zadłużenia z kilkunastu do kilku procent rocznie. Ocena tych działań nie należy do mnie.

Proszę o informację ile zalega z czynszem za mieszkanie największy dłużnik indywidualny i od kiedy? Proszę o podanie kwoty.
Największy dłużnik lokalu mieszkalnego posiada zadłużenie 185.025,03 zł – z chwilą wprowadzenia aktualnie obowiązującego programu tj. 01.01.2009 r posiadał 40.212,27 zł. Lokal został przejęty 09.2014 r.

Proszę o informację, ile zalega za lokal użytkowy największy dłużnik, np. firma. Proszę o podanie kwoty.
Największy dłużnik lokalu użytkowego posiada zadłużenie 138.868,68 zł – lokal przejęty 2008 r

Jakie widzi Pan możliwości rozwiązania problemu ludzi nie płacących czynszów w mieszkaniach i lokalach użytkowych, będących w komunalnym zasobie gminy Kędzierzyn-Koźle?
Uproszczone działania windykacyjne i eksmisyjne. Aktualne procedury wydłużają znacznie bezkarność dłużników, niestety musimy je przestrzegać.

Czy zdarzyło się, że któraś ze wspólnot mieszkaniowych zwróciła się o pomoc do Pana w związku z pasożytowaniem mieszkańca (niepłaceniem czynszu), który mówiąc wprost nie płacąc za czynsz, okrada nie tylko MZBK ale także swoich sąsiadów?
Nie – wspólnoty mieszkaniowe nie mogą znać sytuacji dłużników / ochrona danych osobowych/

Odpowiedzi udzielił dyrektor Miejskiego Zarządu Budynków Komunalnych w Kędzierzynie-Koźlu Stanisław Węgrzyn.

Mój komentarz: Szanowny Panie Dyrektorze. Doceniając Pańskie działania względem dłużników (dłużnicy odpracowali 2.061.263 zł) oraz obowiązujące procedury wydłużające bezkarność dłużników osobiście uważam, że Pańskie działania idą w dobrym kierunku ale są niewystarczające. A może przekształcić MZBK w spółkę zoo lub inną? Może wtedy byłoby łatwiej, szybciej, zwłaszcza gdyby Sabina Nowosielska została jej prezesem? Pani prezydent Nowosielska z pewnością będzie za, ponieważ „pochodzi z biznesu” i z pewnością wie, jak to się robi. Wynagrodzenie powinna mieć bardzo wysokie, ale prowizyjne. To oczywiście abstrakcja. No cóż, poniosło mnie.

Tekst i foto: Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte