Kędzierzyn-Koźle: „Wodne oKKo”. Pozwolenie na budowę Centrum Aktywności uchylone

Zastępca Naczelnego

29 grudnia 2017 roku zostało uchylone pozwolenie na budowę Kędzierzyńsko-Kozielskiego Centrum Aktywności „Wodne oKKo” w Azotach. Wnioskował o to główny wykonawca tego zadania – firma Erbud, który odstąpił od umowy z projektantem, gdyż ten nie wywiązał się z zawartej z nim umowy na sporządzenie projektów budowlanego i wykonawczego. Teraz wykonawca sporządzi nowy projekt budowlany i na jego podstawie uzyska pozwolenie na budowę.Przyjęte rozwiązanie nie zwiększy kosztów realizacji zadania gdyż wykonanie niezbędnej dokumentacji było jedną z części umowy na budowę kompleksu basenów. Nie wpłynie także na termin zakończenia prac – obiekt zostanie oddany do użytku w czerwcu tego roku.

Mateusz Gajewski UM K-K

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte