Opole pozyskało kolejne miliony

Autor Obywatelski

W siedzibie Stowarzyszenia Aglomeracja Opolska prezydent Arkadiusz Wiśniewski podpisał umowę na dofinansowanie dwóch ważnych projektów związanych z naszym miastem.

Nowe Opole Zachodnie

Pierwszy pn. „Budowa, rozbudowa i przebudowa infrastruktury niskoemisyjnego transportu publicznego w Opolu – etap I” o wartości 30 milionów złotych zakłada m.in. budowę centrum przesiadkowego w okolicy dworca Opole Zachodnie oraz powstanie 342 miejsc postojowych („parkuj i jedź”) oraz 112 miejsc postojowych dla rowerów („Bike&Ride”). Ponado wybudowana

zostanie kładka pieszo-rowerowa nad Kanałem Ulgi prowadzą wprost do centrum miasta.

 

Całkowita wartość projektu – 30 111 603,00 PLN

Wartość dofinansowania z RPO WO 2014 – 2020 – 25 536 212,55 PLN (85%)

Wkład własny – 4 506 390,45 PLN (15%)

 

Przebudowa miejskich placów

Drugi projekt, który uzyskał dofinansowanie to „Przebudowa placów miejskich w Opolu”. W wyniku inwestycji na terenie pl. Św. Sebastiana oraz pl. Jana Pawła II powstaną nowe przestrzenie przeznaczone na cele kulturalne i rekreacyjne, w tym na organizację wydarzeń dla mieszkańców. Poprawiona zostanie komunikacja w obrębie placów, poprawie ulegnie też estetyka placów i ich otoczenia (fontanny, siedziska, oświetlenie, nowe nasadzenia). Realizacja projektu ma na celu również ekspozycję

dziedzictwa kulturowego obiektów zlokalizowanych na placach i w bezpośrednim sąsiedztwie obu placów, a także nadanie placom nowych funkcji kulturalnych i rekreacyjnych.

 

Wartość projektu: 8 401 909,36 PLN

Wartość dofinansowania: 3 999 308,86 PLN

Termin zakończenia realizacji projektu: grudzień 2018 r.

za www.opole.pl, WuEs

Komentarze są zamknięte