Kędzierzyn-Koźle: ruszają konsultacje zmian w statutach osiedli

Autor Obywatelski

 

Od 16 sierpnia do 3 października potrwają konsultacje projektów uchwał w sprawie zmian statutów miejskich osiedli. Przez miesiąc będzie można się zapoznawać z projektami zmian, a potem przez dwa tygodnie zgłaszać do nich swoje poprawki i uzupełnienia. Propozycje do statutów obejmują usprawnienie osiedlowych procedur wyborczych i doprecyzowanie, jakie dokładnie obszary obejmują poszczególne osiedla.

Udostępnienie projektów do wglądu nastąpi między 16 sierpnia a 18 września na tablicach i witrynach ogłoszeniowych samorządów osiedli, w ich siedzibach, w urzędzie miasta, ul. Grzegorza Piramowicza 32 – w pokojach 223, 234 lub 237 (I piętro) w godzinach 7.30 -15.00, w biul

etynie informacji publicznej magistratu pod adresem www.bip.kedzierzynkozle.pl – w zakładkach: „Osiedla” oraz „Konsultacje z mieszkańcami i z organizacjami pozarządowymi” i na stronie www.kedzierzynkozle.pl w zakładce „Informacje o osiedlach”.

Pisemne opinie, uwagi i wnioski będą przyjmowane od 19 września do 3 października:
a) w siedzibach samorządów osiedli, składane za pośrednictwem poczty lub osobiście,
b) w urzędzie miasta – składane za pośrednictwem poczty lub osobiście w pokojach 223, 234 lub 237 (I piętro) w godzinach 7.30 -15.00;
c) mejlowo: pod adresami poczty elektronicznej poszczególnych osiedli i pod adresem poczty elektronicznej UM – [email protected]

Szczegółowe informacje można znaleźć w biuletynie informacji publicznej magistratu: http://bip.kedzierzynkozle.pl/artykuly/287/konsultacje-projektow-uchwal-w-sprawie-zmiany-statutow-osiedli

Łukasz Gajewski

Komentarze są zamknięte