Ministerstwo Finansów: 5,9 mld zł nadwyżki budżetowej

Autor Obywatelski

„Nadwyżka budżetu państwa w okresie od stycznia do czerwca br. wyniosła 5.9 mld zł. Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu w 2016 r. odnotowano we wszystkich głównych podatkach” – informuje Ministerstwo Finansów.

Według danych resortu, dochody wyniosły 176,7 mld zł czyli 54,3 proc. planu. Jednocześnie wykonanie wydatków budżetu wyniosło 170,8 mld – czyli 44,4 proc. planu.

W komunikacie wskazano, „że w okresie styczeń-czerwiec 2017 r. dochody budżetu państwa były wyższe o 25.1 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Wzrost dochodów podatkowych utrzymuje się w dalszym ciągu na wysokim poziomie, tj. 17,7 proc.”

Resort zanotował wzrost dochodów we wszystkich głównych podatkach. Dochody z podatku VAT wzrosły o 28,1 proc., dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier o 3,7 proc. i dochody z podatków PIT i CIT wzrosły odpowiednio o 7,9 proc. i 13,7 proc.

„W okresie styczeń-czerwiec 2017 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło 20,7 mld zł i było wyższe o 1,6 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego” – przekazał resort.

W ocenie ministerstwa największe różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń – czerwiec roku ubiegłego odnotowano w ramach budżetów wojewodów (wykonanie wyższe o ok. 7,1 mld zł). Według resortu „jest to głównie związane z wypłatą świadczeń wychowawczych w ramach priorytetowego rządowego programu rodzina 500 plus w okresie styczeń-czerwiec”.

Resort dodał, że różnice w wykonaniu wydatków w stosunku do okresu styczeń-czerwiec ubiegłego roku odnotowano w ramach ZUS (wykonanie niższe o ok. 4,9 mld zł), co jest spowodowane przede wszystkim lepszym wpływem składek w okresie styczeń-czerwiec 2017 r.

kop/
oprac. W.S

Komentarze są zamknięte