ZUS doradzał nauczycielom w sprawie emerytur

Autor Obywatelski

Opolski oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych we współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego zorganizował konsultacje dla opolskiego środowiska nauczycielskiego. To wynik zainteresowania zmianami w ustawie wiekowej, która wchodzi w życie jesienią. Spotkania odbyły się w stolicy województwa oraz niektórych miastach powiatowych.

Na początku czerwca pracownicy ZUS w regionie przeprowadzili konsultacje dla nauczycieli zainteresowanych możliwościami wynikającymi z obniżenia wieku uprawniającego do przejścia na emeryturę. Od jesieni będzie to odpowiednio dla kobiet i mężczyzn, 60 i 65 lat. Pomysł na uruchomienie takich spotkań znalazł przychylny odzew w zarządzie opolskiego okręgu Związku Nauczycielstwa Polskiego.

– Wyjaśnialiśmy jakie prawa i obowiązki wynikają dla tej grupy zawodowej ze zmian w przepisach. Przybliżyliśmy ideę konkretnych rodzajów świadczeń jak nauczycielskie świadczenia kompensacyjne czy emerytury pomostowe. Po szkoleniu łatwiej podjąć świadomą decyzję. Czy jeszcze być aktywnym zawodowo, czy jednak skorzystać ze świadczenia – mówi Iwona Baranowska, ekspert od emerytur z oddziału ZUS w Opolu.

Przypomnijmy, że nowe przepisy emerytalne wydłużają możliwość przejścia na emeryturę nauczycielską bez względu na wiek. Dotyczy to tych nauczycieli, którzy spełnili szczególne warunki określone w Karcie Nauczyciela oraz przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej nie osiągnęli podwyższonego wieku emerytalnego, ale osiągnęli wiek wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, albo wiek ten osiągną od dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej (tj. 1 października 2017 r.) do 31 sierpnia 2018 r. Dodatkowo rozwiążą do 31 sierpnia 2018 r. na swój wniosek stosunek pracy albo stosunek ten ulegnie rozwiązaniu lub wygaśnięciu w konkretnych okolicznościach określonych w Karcie Nauczyciela i oczywiście zgłoszą wniosek o emeryturę do
31 sierpnia 2018 r.

– Spotkania z nauczycielami były owocne. Dopisała frekwencja i padało wiele pytań związanych z zasadami nabywania prawa do emerytur. My jesteśmy po to, by na nie odpowiadać. Po części oficjalnej udzielaliśmy porad indywidualnych– wyjaśnia Radosław Siczewski, koordynujący konsultacje emerytalne w ZUS.

Uczestnicy konsultacji mogli zaopatrzyć się w karty usług ZUS czyli materiały opisujące kto, kiedy oraz na jakich zasadach może aplikować o konkretne świadczenie w świetle wykonywania zawodu nauczyciela. Spotkania prowadzone były w Opolu, Kędzierzynie-Koźlu, Nysie, Prudniku, Oleśnie i w Bogacicy koło Kluczborka.

We wszystkich placówkach Zakładu od lipca porad udzielać będą doradcy emerytalni. Wkrótce też na salach obsługi klientów dostępna będzie obszerna broszura informacyjna „Jakie emerytury dla nauczycieli”. Zawierać ona będzie informacje o emeryturach nauczycielskich na podstawie Karty Nauczyciela, nauczycielskim świadczeniu kompensacyjnym, emeryturach pomostowych czy emeryturze z tytułu wykonywania pracy w szczególnym charakterze.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte