Czy znajdzie się 3.625 zł na żołnierza w Głubczycach?

Autor Obywatelski

7 czerwca br, na stronie urzędu miasta w głubczycach ukazała się następująca informacja: Remont pomnika Żołnierzy Armii Czerwonej stanowi część projektu dotyczącego Rewaloryzacji Parku Miejskiego w Głubczycach. Całkowity koszt remontu przedmiotowego pomnika wynosi 31 505,31 zł, natomiast koszt remontu samego żołnierza wynosi nieco ponad 3625,18 zł. z czego udział Gminy Głubczyce wynosi 543,78 zł.

Remont przewiduje następujący zakres prac: – zmycie myjką ciśnieniową elementów kamiennych, zmycie myjką ciśnieniową elementów kamiennych z użyciem preparatów, uzupełnienie ubytków wraz z naprawą uszkodzeń,  impregnacja.

Obecnie na podstawie zapisów art. 3 umowy z dnia 22 lutego 1994 r. o grobach i miejscach pamięci ofiar wojen i represji, zawartej pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polski, a Rządem Federacji Rosyjskiej, na Rząd Polski został nałożony obowiązek utrzymania miejsc pamięci i spoczynku zapewniając ochronę grobów, nagrobków, pomników i innych obiektów upamiętniających oraz zazielenienie i zachowanie ich w należytym porządku.

W przypadku gdy Rząd Polski podejmie działania dotyczące likwidacji pomników, to Gmina Głubczyce podejmie stosowne działania, celem usunięcia wizerunku postaci przedstawiającego żołnierza Armii Czerwonej.

W dniu 13 września 2016 r. Gmina Głubczyce przekazała Wojewodzie Opolskiemu koszt rozbiórki Pomnika Żołnierzy Armii Radzieckiej oraz obelisku z figurą Żołnierza sowieckiego z okresu II Wojny Światowej. Jednakże do dnia dzisiejszego Gmina nie otrzymała żadnej odpowiedzi co do możliwości usunięcia pomnika oraz obelisku. Koszt usunięcia dwóch pomników oszacowany został na ok. 100 tys. zł.

NGO Głubczyce

Komentarze są zamknięte