ZUS wstrzymuje przelewy świadczeń do „Twoja” SKOK w Kędzierzynie-Koźlu

Autor Obywatelski

W związku z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego, zawieszającą działalność Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej „Twoja” w Kędzierzynie-Koźlu (Twoja SKOK), Zakład Ubezpieczeń Społecznych, począwszy od płatności z  20 maja 2017 r., wstrzymuje wypłatę świadczeń na konta swoich klientów w Kasie.– Świadczeniobiorców, którzy złożyli wnioski o świadczenie wskazując rachunek w tej Kasie lub aktualnie pobierają świadczenia za pośrednictwem ”Twoja” SKOK, prosimy o kontakt z najbliższą placówką ZUS i zmianę rachunku bankowego – informuje
Mariola Chmielewska, zastępca dyrektora do spraw świadczeń w opolskim oddziale ZUS.
Osoby, które zgłoszą się do placówek ZUS na terenie województwa opolskiego w sprawie wstrzymania świadczeń na rachunki w „Twoja” SKOK, otrzymają szczegółowe wyjaśnienia. Pracownicy ZUS wskażą wniosek, za pomocą którego można dokonać zmian w sprawie wypłaty świadczenia na rachunek bankowy. Pomogą także w jego wypełnieniu. Wniosek ZUS EZP (Wniosek o zmianę danych osoby zamieszkałej w Polsce) można pobrać ze strony internetowej www.zus.pl.

Sebastian Szczurek
Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS
województwa opolskiego

Komentarze są zamknięte