ZUS bliżej Obywatela: e-usługi ZUS, czyli sprawnie i bezpiecznie przez Internet

Autor Obywatelski

Wygodnie jest załatwiać sprawy nie ruszając się z domu. Komputer, telefon i Internet wystarczą żeby zadać pytanie, złożyć wniosek czy sprawdzić stan swoich składek. Aby wyjść z zaświadczeniem o niezaleganiu, wysokości wypłacanych nam świadczeń w ręku czy załatwić wiele innych spraw wystarczy odwiedzić ZUS tylko raz.

Jeśli nie chcemy wychodzić z domu, możemy założyć sobie internetowe konto w ZUS. Indywidualne konto można założyć samodzielnie. Nie jest to proces skomplikowany i czasochłonny. Wystarczy, że wejdziemy na stronę www.zus.pl – tam otrzymuje się login i ustala hasło.

– Gdy samodzielnie zakładamy profil w ZUS musimy go „zaufać” . Aby tego dokonać wystarczy pójść do jakiejkolwiek jednostki ZUS z ważnym dokumentem tożsamości, dowodem osobistym lub paszportem. Zaufać profil można także elektronicznie, jeśli posiadamy podpis elektroniczny w postaci certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP. Również wtedy gdy korzystamy z systemu bankowości elektronicznej w banku, który podpisał porozumienie z ZUS – wyjaśnia Radosław Siczewski z opolskiego Oddziału ZUS.

Po aktywacji konta uzyskuje się dostęp do wszystkich swoich danych związanych z ubezpieczeniem społecznym (np. zwolnieniami lekarskimi). Można mieć też wgląd do swojego rozliczenia rocznego, które przygotowuje ZUS (PIT). Jeśli świadczeniobiorca zmienia bank, do którego ma być przelewana emerytura lub adres zamieszkania – wtedy możemy przez Internet złożyć wniosek o zmianę właśnie tych danych.

Jeżeli ktoś nie czuje się na siłach, aby samodzielnie założyć konto na Platformie Usług Elektronicznych, może skorzystać z pomocy konsultanta w każdej placówce ZUS. Pracownik Zakładu założy konto na PUE, wystarczy mieć przy sobie dowód lub paszport.

Platforma Usług Elektronicznych ZUS zapewnia całodobowy, wygodny i bezpieczny dostęp do usług świadczonych elektronicznie. Indywidualne konto w ZUS, to duże ułatwienie dla osób aktywnych zawodowo. Na pue.zus.pl każdy pracownik może sprawdzić, czy pracodawca odprowadza za niego składki na ubezpieczenia społeczne. Może upewnić się, że członkowie najbliższej rodziny zostali (prawidłowo) zgłoszeni do ubezpieczenia zdrowotnego czy wyliczyć prognozowaną emeryturę.
Z kolei przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek, skontrolować stan swojego konta w ZUS oraz kontaktować się drogą elektroniczną z Zakładem, aby np. umówić wizytę na konkretny dzień i godzinę.

Ubezpieczony
Informacja o stanie konta ubezpieczonego
Informacja o zgłoszeniach do ubezpieczeń
Informacja o członkach rodziny zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego
Informacja o wypłaconych zasiłkach
Kalkulator emerytalny

Przedsiębiorca
Informacja o osobach zgłoszonych do ubezpieczeń
Informacje o należnych składkach
Informacje o dokonanych wpłatach składek
e-Płatnik

Emeryt, rencista
Informacje o przyznanych świadczeniach
Formularz PIT

Sebastian Szczurek ZUS Opole

Komentarze są zamknięte