Szkoły będą kształciły w 213 zawodach. Nauka ruszy od 1 września 2017 roku

Autor Obywatelski

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nowe rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Dokument określa 213 zawodów szkolnictwa zawodowego, w których kształcenie będzie mogło być prowadzone od 1 września 2017 r.Rozporządzenie dotyczy nauki w pierwszych klasach szkół branżowych I stopnia, klasach pierwszych 4-letniego technikum oraz na pierwszych semestrach szkół policealnych. W dokumencie uwzględniono zarówno dotychczas istniejące, jak i nowe zawody – określone na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów – oraz zmiany w dotychczasowych zawodach.

Jednocześnie w pozostałych klasach 4-letniego technikum, klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowej szkole I stopnia i pozostałych semestrach szkoły policealnej aż do czasu zakończenia kształcenia będzie funkcjonowało dotychczasowe rozporządzenie MEN z grudnia 2016 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego.

Nowe rozporządzenie umożliwia kształcenia w następujących nowych zawodach: technik robót wykończeniowych w budownictwie (stanowiącym kontynuację kształcenie w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie), magazynier-logistyk (stanowiącym podbudowę do kształcenia w zawodzie technik logistyk) oraz w pięciu tzw. zawodach pomocniczych, stworzonych z myślą o osobach niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim: pracownik pomocniczy krawca, pracownik pomocniczy mechanika, pracownik pomocniczy ślusarza, pracownik pomocniczy stolarza i asystent fryzjera.

Rozporządzenie umożliwia również kształcenie w nowym zawodzie operator maszyn i urządzeń hutniczych.

W rozporządzeniu wprowadza się także zmiany w nazewnictwie dotychczasowych zawodów.

Zgodnie z reformą edukacji, 1 września 2017 r. w miejsce zasadniczych szkół zawodowych pojawią się szkoły branżowe I stopnia. (PAP)

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP
kkż/Serwis Samorządowy PAP

Komentarze są zamknięte