Powiaty stracą ważne zadanie. Reforma urzędów pracy po wakacjach

Autor Obywatelski

Przygotowywany w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowej ustawy o rynku pracy będzie gotowy najwcześniej po tegorocznych wakacjach – ocenił we wtorek wiceminister w tym resorcie Stanisław Szwed. Zmiany mają poprawić działanie urzędów pracy. Nowa ustawa, formalnie będąca nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, ma w założeniu usprawnić działanie urzędów pracy i poprawić skuteczność aktywizacji osób bezrobotnych. Jednym z proponowanych działań ma być np. zniesienie obowiązku profilowania bezrobotnych w urzędach pracy. Resort zaproponuje też przekazanie urzędów pracy z samorządów w gestię administracji rządowej.
Gotowy po wakacjach projekt ma być przedmiotem uzgodnień międzyresortowych, a następnie – jako projekt rządowy – powinien trafić do parlamentu. Pytany, czy jest szansa na wprowadzenie nowych rozwiązań z początkiem przyszłego roku, wiceminister ocenił, że ważniejsze od terminów jest dobre przygotowanie ustawy oraz przygotowanie wszystkich instytucji do jej wdrożenia.

„Nie zakładamy sobie, że to musi być ten (termin 1 stycznia 2018 r. – PAP); to musi być po prostu dobrze przygotowane, żebyśmy utrzymali dobrą sytuację na rynku pracy i nie zachwiali tego systemu, który jest w tej chwili, jeśli chodzi o wsparcie” – powiedział PAP Szwed.

„Projekt jest w tej chwili w fazie prac w ministerstwie – i jeszcze dość długo będzie. Będzie to projekt rządowy” – zapowiedział wiceminister, wskazując, że w resorcie rodziny i pracy powstała grupa zajmująca się przygotowaniem projektu, z uwzględnieniem zarówno wniosków z przeglądu działania obecnej ustawy z 2014 r., jak i wniosków z odbywających się w całej Polsce spotkań z samorządowcami i przedstawicielami urzędów pracy.

Szwed poinformował, że takie spotkania, podczas których służby zatrudnienia oraz samorządowcy zgłaszają swoje uwagi i postulaty, odbywają się we wszystkich regionach – to również element przygotowań do stworzenia projektu nowej ustawy.

Źródło: Codzienny Serwis Informacyjny PAP

mp/Kurier PAP

Komentarze są zamknięte