Zapowiedzi wydarzeń Diecezji Opolskiej

Autor Obywatelski

1.       50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. W niedzielę 26 lutego br. rozpoczyna się 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Jest to szczególny czas modlitwy o trzeźwość w naszych rodzinach i wynagradzania Bogu za grzechy pijaństwa. Jubileuszowy Tydzień Modlitw rozpoczyna Narodowy Kongres Trzeźwości, którego hasło brzmi: „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu”.

2.       Wielkopostne Wykłady Otwarte. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego zaprasza na kolejny cykl Wielkopostnych Wykładów Otwartych, które odbywać się będą w kolejne soboty Wielkiego Postu  o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opolu (ul. Minorytów 4). Tegoroczny temat cyklu brzmi: „W herbie miasta – krzyż” i wiąże się z jubileuszem 800-lecia Opola.  W sobotę 4 marca wykład inauguracyjny wygłosi prof. Anna Pobóg-Lenartowicz na temat: „Najstarsze kościoły Opola”. W załączniku 1. zamieszczamy szczegółowy program wykładów.

3.       Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego 2017. Zgłoszenia do 28 lutego. Liturgiczny kurs dla operatorów sprzętu audiowizualnego odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. Kominka 1a) w następujące soboty Wielkiego Postu: 11,18 i 25 marca 2017 r. Rozpoczęcie o godz. 10.00, zakończenie ok. 15.00. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie lub mailowo w Wydziale Duszpasterskim Kurii Diecezjalnej w Opolu do 28 lutego, (tel. 77 44 32 130; e-mail: [email protected]). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest przedstawienie pisemnego podania, do którego należy dołączyć 2 fotografie oraz opinię proboszcza lub innego kapłana.

4.       Wielkopostny Dzień Skupienia dla Muzyków Kościelnych. Diecezjalny Duszpasterz Muzyków Kościelnych zaprasza na Wielkopostny Dzień Skupienia dla Muzyków Kościelnych, który odbędzie się w sobotę  4 marca 2017 r. w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Opolu – Gosławicach (Opole, ul. Wiejska 101). Rozpoczęcie o godz. 9:30. W programie: Droga Krzyżowa, adoracja, okazja do spowiedzi, Msza św., poczęstunek w domu parafialnym. Skupienie poprowadzi ks. Piotr Kierpal.

5.       Wiosenne spotkania misyjne w rejonach. Duszpasterstwo Misyjne Diecezji Opolskiej zaprasza na wiosenne spotkania misyjne. Zaproszenie to kieruje w stronę Członków Papieskich Dzieł Misyjnych oraz wszystkich w jakikolwiek sposób związanych z misjami w swoich parafiach (kapłanów, sióstr zakonnych, alumnów, animatorów misyjnych, katechetów i wszystkich, którym sprawy misji leżą na sercu). Spotkania odbędą się według następującego porządku: 11 marca 2017 (sobota) – Opole (parafia św. Piotra i Pawła); 18 marca 2017 (sobota) – Racibórz (klasztor Annuntiata, ul. Starowiejska 152); 1 kwietnia 2017 (sobota) – Kluczbork (parafia MB Wspomożenia Wiernych); 8 kwietnia 2017 (sobota) – Nysa (katedra). Początek spotkań o godz. 10.00, zakończenie ok. 13.30.

6.       Wielkopostne spotkania rejonowe Bractwa św. Józefa. Braci św. Józefa z wszystkich rejonów diecezji zapraszamy na wielkopostne spotkania modlitewno-formacyjne w następujących terminach: 15 marca (środa) o godz. 18.00 w parafii Świętej Rodziny w Zawadzkiem; 16 marca (czwartek) o godz. 17.30 w parafii św. Michała w Prudniku dla rejonu Prudnik-Głuchołazy; 16 marca (czwartek) o godz. 18.00 w parafii Świętego Krzyża w Raciborzu-Studziennej dla rejonu Racibórz; 17 marca (piątek) o godz. 18.00 w parafii Ducha Świętego w Krapkowicach-Otmęcie dla rejonu Krapkowice-Obrowiec; 18 marca (sobota) o godz. 17.00 w Jemielnicy dla rejonu Jemielnica; 22 marca (środa) o godz. 18.00 w Opolu-Wrzoskach dla rejonu Wrzoski; 23 marca (czwartek) o godz. 18.00 w Jełowej dla rejonu Jełowa; 24 marca (piątek) o godz. 17.30 w Opolu-Szczepanowicach dla rejonu Opole; 1 kwietnia (sobota) o godz. 17.00 w Mechnicy dla rejonu Kędzierzyn; 4 kwietnia (wtorek) o godz. 18.00 w Braciszowie dla rejonu Głubczyce; 5 kwietnia (środa) o godz. 18.00 w Głogówku dla rejonu Głogówek. W programie spotkania przewiduje się: Mszę św. w intencji żyjących i zmarłych braci, konferencję formacyjną na temat: „Jak ogień gasi woda, tak jałmużna gasi grzech”, nabożeństwo Drogi Krzyżowej lub Adorację Najświętszego Sakramentu z jedną częścią Gorzkich Żali oraz krótkie spotkanie braterskie. Spotkanie poprowadzą ks. Waldemar Musioł, rektor Bractwa św. Józefa lub ks. Paweł Chyla, wikariusz parafii św. Michała Archanioła w Prudniku. Każde spotkanie modlitewno-formacyjne trwa zazwyczaj ok. 2,5 h. Informacje o wspólnocie i jej bieżącej działalności na www.bractwoswietegojozefa.pl.

7.       Niedziela Ad gentes. W niedzielę 12 marca przypada Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami, tzw. Niedziela Ad gentes. Przeżywać ją będziemy pod hasłem: Gdzie misjonarze – tam nadzieja.

8.       Ładowarka. Spotkanie dla młodzieży gimnazjalnej na Górze św. Anny. Diecezjalne Duszpasterstwo Młodzieży zaprasza młodzież gimnazjalną, tj. przygotowujących się do sakramentu bierzmowania na spotkanie weekendowe na Górę św. Anny. Na dotychczasowe spotkania zapraszana była młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych, stąd pomysł, by zorganizować podobne także dla młodszej młodzieży. Spotkanie będzie nosić nazwę „Ładowarka” i w treści będzie także służyło przygotowaniu do bierzmowania. Spotkanie odbędzie się od 17 do 19 marca w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny. Zgłoszenia należy kierować na adres [email protected]

9.     Zmiana terminu rekolekcji dla zelatorów Żywego Różańca. Uprzejmie informujemy, że z przyczyn organizacyjnych zapowiadane na 24-26 marca 2017 r.  rekolekcji dla zelatorów Żywego Różańca zostały przełożone na termin: 21-23 kwietnia 2017 r. Nie zmienia się miejsce rekolekcyjnego spotkania: Diecezjalny Dom Formacyjny w Raciborzu-Miedoni. Zgłoszenia należy kierować na adres mailowy: [email protected] do 15 kwietnia.

10.   Peregrynacja „opolskich znaków” ŚDM. Podczas ŚDM, 23 lipca na Górze św. Anny młodzież otrzymała od Biskupa Opolskiego zadanie i krzyż. Przejściu przez miasto towarzyszyła także kopia obrazu Matki Bożej Opolskiej. Od Niedzieli Palmowej krzyż z kopią obrazu mają rozpocząć peregrynację w parafiach diecezji. Szczegółowe informacje o tej inicjatywie zostaną podane w późniejszym terminie. Z zasady obecność znaków ŚDM w jednym miejscu powinna trwać od czwartku do niedzieli. Zgłoszenia należy przesłać mailem na adres [email protected]

11.   Mistyka chrześcijańska. Kurs na WTUO. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego organizuje w Opolu kurs w formie trzech spotkań wykładowych na temat mistyki chrześcijańskiej od starożytności do czasów współczesnych. Zaproszeni są wszyscy zainteresowani pogłębieniem wiary i relacji z Bogiem, studiując najbardziej radykalne formy pójścia za Chrystusem, poprzez przyjrzenie się postaciom mistyków Kościoła Wschodu i Zachodu. Więcej informacji: http://wt.uni.opole.pl/mistyka/ O innych propozycjach WT UO: http://wt.uni.opole.pl/oferta-kursow-doskonalacych-na-wydziale-teologicznym/ oraz http://wt.uni.opole.pl/wp-content/uploads/2016/09/informator-kursy.pdf

12.   Termin 41. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej na Jasną Górę 2017. Tegoroczna 41. Piesza Pielgrzymka Opolska na Jasną Górę wyruszy z Nysy 13 sierpnia, z Opola 14 sierpnia 2017 r. Na Jasną Górę dotrze w sobotę 19 sierpnia.

Łączę wyrazy szacunku,
Hanna Honisz
Biuro Prasowe Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte