ZUS bliżej Obywatela: Nowi emeryci i renciści z nowymi legitymacjami

Autor Obywatelski

Każdy kto od początku lutego przejdzie na świadczenie wypłacane przez ZUS, otrzyma nową legitymację emeryta-rencisty. Dostosowana ona będzie do potrzeb osób słabowidzących i niewidzących. Zakład Ubezpieczeń Społecznych każdego roku wydaje między 350 tys. a 400 tys. nowych legitymacji emeryta-rencisty. Legitymacja jest potwierdzeniem pobierania świadczenia z ZUS. Do końca stycznia obowiązywał jej stary, jasnozielony wzór, jeszcze z 2004 r.

Od 1 lutego 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydaje już tylko nowe biało-zielone legitymacje. Różnią się one od starych nie tylko wyrazistymi kolorami, ale też kilkoma innymi elementami. Co najważniejsze, legitymacja zawiera skrót „LER” (od legitymacji emeryta-rencisty) pisany językiem Braille’a, co ułatwia rozpoznanie dokumentu osobom słabowidzącym i niewidzącym. Nowa legitymacja nie ma już pola „numer świadczenia”. Zastąpiło je pole „rodzaj świadczenia”, w ramach którego widnieć się będą: emerytura, emerytura pomostowa, renta, renta socjalna, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

Rzecz bardzo ważna: stare legitymacje zachowują ważność i nie będą automatycznie przez ZUS wymieniane. Natomiast osoby mające problem ze wzrokiem, dla których legitymacja opatrzona alfabetem Braille’a, będzie stanowiła duże ułatwienie, mogą zdać stary dokument i zwrócić się o wydanie legitymacji w nowym wzorze. Jednocześnie Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że legitymacja z zasady nie stanowi tytułu do jakichkolwiek ulg, profitów czy przywilejów np. w transporcie publicznym. Decydują o tym odrębne przepisy dotyczące przewozów w transporcie krajowym oraz lokalnym.

Sebastian Szczurek, ZUS Opole

Komentarze są zamknięte