Konsultacje społeczne dotyczące spisu powszechnego ludności i mieszkań 2021 (17 listopada 2016 r. – 16 stycznia 2017 r.)

Autor Obywatelski

Szanowni Państwo, W 2021 roku odbędzie się kolejna edycja Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Chcąc przygotować się do realizacji tego ważnego zadania,Główny Urząd Statystyczny przeprowadza konsultacje społeczne dotyczące zakresu informacji, które będą zbierane w przyszłym spisie powszechnym. Państwa udział w konsultacjach jest niezwykle istotny, ponieważ zebrane opinie pomogą w zaprojektowaniu badania tak, aby jego wyniki w jak największym stopniu odpowiedziały na zgłaszane potrzeby. Udział w konsultacjach polega na wypełnieniu kwestionariusza online, dostępnego na stronie internetowej GUS http://konsultacje-spis-2021.stat.gov.pl oraz urzędów statystycznych.
Ankietę można wypełniać do 16 stycznia 2017 r.
Przed przystąpieniem do wypełnienia ankiety interaktywnej mogą się Państwo zapoznać ze wszystkimi pytaniami.
Zapraszamy do udziału w konsultacjach.

za www.stat.gov.pl

Komentarze są zamknięte