Kraków stawia na parkingi przesiadkowe

Autor Obywatelski

Blisko 30 parki091292_620ngów P+R dla ok. 4300 pojazdów. To plany miasta w zakresie tzw. parkingów przesiadkowych.Zgodnie z przyjętymi zasadami, powstaną one przy pętlach tramwajowych i przystankach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Władze Krakowa zapowiadają tez zmiany w funkcjonowaniu strefy płatnego parkowania.

– Wkrótce przedstawimy radnym konkretny plan rozwoju systemu parkingów P+R w Krakowie do 2030 roku. Wynika on z zapisów PolitykiTransportowej dla Miasta Krakowa przyjętej przez RMK w czerwcu tego roku – zapowiedział Tadeusz Trzmiel, zastępca prezydenta Krakowa.

Zgodnie z przyjętymi zasadami tego typu parkingi traktowane są jako projekty strategiczne. – Podobnie jak to ma miejsce już obecnie, parkingi P+R będą lokalizowane w sąsiedztwie III i IV obwodnicy, w powiązaniu z przystankami i pętlami tramwajowymi oraz stacjami Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej – poinformował wiceprezydent Krakowa.

Obecnie w Krakowie działają dwa parkingi przesiadkowe: „Czerwone Maki” i „Giełda Balicka”. Do połowy przyszłego roku powstaną dwa kolejne – „Kurdwanów” i „Nowy Bieżanów”. Jest też szansa na trzeci taki parking w 2017 roku – Mały Płaszów. Te zadania są realizowane przez miejską infrastrukturę w ramach unijnego programu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. – Chcielibyśmy, aby do 2020 roku w Krakowie działało łącznie 18 parkingów przesiadkowych, przy liniach kolejowych bądź tramwajowych. Wśród lokalizacji warto wymienić choćby Górkę Narodową, Pachońskiego, Krowodrzę Górkę i Azory, ale teżczy Swoszowice – powiedział Tadeusz Trzmiel.

W kolejnych latach, w perspektywie do 2030 roku, miałoby powstać kolejnych 10 parkingów P+R. Łącznie, zgodnie z planem, który zostanie zaprezentowany radnym, na terenie Krakowa ma działać blisko 30 parkingów przesiadkowych oferujących miejsce dla około 4300 pojazdów.

Jak zapowiadają przedstawiciele miasta, w przyszłym roku zapadnie decyzja co do przyszłości strefy płatnego parkowania. – W 2017 roku chcemy dokonać analizy pod kątem ewentualnych zmian w zakresie organizacyjnym, jak i korekty samych granic strefy – poinformował zastępca prezydenta Krakowa. Wśród potencjalnych obszarów, gdzie mogłaby zostać wprowadzone strefa płatnego parkowania wymieniane jest os. Podwawelskie, Zabłocie i część Bronowic, a więc te miejsca, gdzie mieszkańcy sygnalizują największe problemy z parkowaniem. – Tego typu zmianom będzie towarzyszyć zwiększenie oferty przewozowej najpierw autobusów, a potem tramwajów tak, aby zachęcić tych, którzy podróżują samochodem do korzystania z komunikacji zbiorowej – zaznaczył Tadeusz Trzmiel.

za www.portalsamorzadowy.pl

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte