Rzecznik Praw Obywatelskich przystępuje do skargi konstytucyjnej społeczności gmin graniczących z Opolem.

Autor Obywatelski1

Rzecznik zdecydował się pr091274_r0_620zystąpić do sprawy Opola po wielu rozmowach z zainteresowanymi, dwóch wizytach na miejscu, a przede wszystkim po spotkaniu z ekspertami. Problem może rozwiązać już tylko Trybunał Konstytucyjny. Adam Bodnar zdecydował się przystąpić do sprawy Opola. W lipcu rząd podjął decyzję o poszerzeniu granic Opola kosztem okolicznych gmin. Decyzja ta wejdzie w życie 1 stycznia.Rzecznik Praw Obywatelskich podkreśla, że Rada Ministrów ma – w granicach przyznanych przez ustawy – dużą swobodę w kształtowaniu podziału terytorialnego państwa. Swoboda wprowadzania zmian nie oznacza jednakże dowolności w ich dokonywaniu.

Zdaniem rzecznika, w przypadku zdecydowanego sprzeciwu mieszkańców objętych zmianą granic – a tak jest w tym przypadku – jedynie niezwykle istotne argumenty przemawiać powinny za dokonaniem zmian wbrew ich woli, wyrażonej w konsultacjach. Tego nie udało się osiągnąć, a w toku toczących się rozmów narosły tylko wątpliwości.

Rzecznik zaangażował się w rozwiązanie tego sporu, ponieważ w sprawie zmiany granic miasta Opola kosztem sąsiednich gmin, trafiło do niego wiele skarg od samorządowców, organizacji mniejszości narodowych, ale nade wszystko od rzeszy mieszkańców gmin, których tereny mają zostać przyłączone do Opola.

Zdaniem RPO dzisiaj jedynie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może rozwiązać trwający od roku i zaogniający się spór. Zdaniem RPO dzisiaj jedynie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może rozwiązać trwający od roku i zaogniający się spór. RPO dwukrotnie uczestniczył w rozmowach na miejscu. W rozmowach tych brał także udział biskup opolski Andrzej Czaja.

Jednak – na co zwrócili uwagę także eksperci na specjalnym seminarium w biurze RPO – w rozwiązaniu konfliktu kluczowy staje się problem prawny. W takiej sytuacji nie da się go rozwiązać bez wsparcia władz centralnych i odwołania do wartości konstytucyjnych. Dlatego najpierw rzecznik zwrócił się do szefowej rządu premier Beaty Szydło wskazując na problemy z procedurą zmiany granic gmin.

RPO przypomniał, że już 7 lat temu, 5 listopada 2009 r. w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunał Konstytucyjny wskazał na konieczność nowelizacji procedury zmian granic gmin, gdyż rodzić może ona problemy. To zalecenie nie zostało wdrożone. Teraz zdaniem rzecznika problemy te ukazały się w całej mocy, a w miarę upływu czasu uczestnicy sporu coraz większa uwagę przykładali właśnie do tych kwestii.

Zdaniem RPO dzisiaj jedynie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego może rozwiązać trwający od roku i zaogniający się spór. 21 listopada 2016 r. (w chwili, gdy na zaproszenie RPO strony sporu spotykały się po raz kolejny i kolejny raz bezskutecznie szukały rozwiązania) prezes Trybunału Konstytucyjnego zawiadomił rzecznika o wszczętym z połączonych wniosków Rady Powiatu Opolskiego, Rady Gminy Dobrzeń Wielki, Rady Gminy Komprachcice, Rady Miejskiej w Prószkowie i Rady Gminy Dąbrowa postępowaniu dotyczącym rozporządzenia rządu, które zmienia granice miasta Opola.

Trybunał dał rzecznikowi 14 dni na decyzję, czy weźmie udział w postępowaniu i przedstawi dwoje argumenty. Pismem z 2 grudnia Rzecznik Praw Obywatelskich zgłosił udział w tym postępowaniu.

www.portalsamorzadowy.pl

  1. ely
    | ID: a00d6e81 | #1

    Elektrowni Opole nie zbudowała Mniejszość ale państwo polskie. Dlaczego dochody ma czerpać wąska grupa, a nie wszyscy mieszkańcy ?

Komentarze są zamknięte