Tygodnik „Przegląd”: Nie ten Lech

Autor Obywatelski

Z okazji tegoro3-800x500_ccznego Święta Niepodległości małopolski kurator oświaty ogłosił konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na prace o tematyce patriotycznej. W regulaminie konkursu zachęcano młodzież do „samodzielnej interpretacji rozumienia patriotyzmu”, ale okazało się, że samodzielne myślenie nie jest dobrze widziane. Na wystawie pokonkursowej nie pokazano nagrodzonych prac dwójki uczniów, którzy wśród najważniejszych polskich postaci umieścili Lecha Wałęsę. Zdaniem rodziców wykreślanie Wałęsy z historii to tylko preludium do zmian w szkolnej edukacji historycznej.

autor Leszek Konarski

Komentarze są zamknięte