Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa

Autor Obywatelski

Międzamek_kamien-130x94zynarodowa ekumeniczna Grupa Robocza realizująca projekt „Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów na Ukrainie, Białorusi, w Polsce i w Niemczech” oraz Instytut Ekumenizmu i Badań nad Integracją Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego zapraszają do Kamienia  Śląskiego w dniach 7-9.12.2016 r na międzynarodową konferencję „Swój i obcy w kontekście współczesnego kryzysu migracyjnego. Doświadczenia i zadania Kościołów i społeczeństwa”

Program konferencji przedstawia się następująco:
Środa, 7.12.2016 r.
17.00-17.45 Powitanie Uczestników konferencji
Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser, współprzewodniczący projektu „Pojednanie” Otwarcie konferencji Biskup Opolski prof. dr hab. Andrzej Czaja, Słowo Dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego Ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak, Pozdrowienia Zwierzchników Kościołów Bp Jerzy Samiec, Bp Marek Izdebski, Bp Marek Babi, Słowo Burmistrza Gogolina mgr Joachim Wojtala
17.45-18.00 „Pojednanie w Europie zadaniem Kościołów na Ukrainie, Białorusi, Polsce
i Niemczech” – informacja o projekcie  Mikołaj Matrunczyk, Białoruś
18.00-19.00 Dwugłos:
18.00-18-30 Kościół rzymskokatolicki w Polsce wobec aktualnego kryzysu migracyjnego Bp dr Krzysztof Zadarko, Delegat KEP ds. Imigracji
18.30-19.00 Polska Rada Ekumeniczna wobec aktualnego kryzysu migracyjnego Ks. dr Grzegorz Giemza, Dyrektor Biura PRE
19.00 Uroczysta kolacja z udziałem Biskupów i zaproszonych Gości

Czwartek, 8.12.2016 r.
7.45 Modlitwa – ks. Dirk Stelter
8.00 Śniadanie
9.00-9.30 „Swój i obcy” w perspektywie doktryny chrześcijańskiej Ks. prof. zw. dr hab. Zygfryd Glaeser, Uniwersytet Opolski
9.30-10.00 „Swój i obcy” w perspektywie socjologicznej Prof. zw. dr hab. Wojciech Świątkiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.00-10.30 Jak kryzys migracyjny dotyka Polskę Dr Rafał Cekiera, Uniwersytet Śląski w Katowicach
10.30-11.00 Migranci Polscy w Niemczech – pomiędzy dziedzictwem przodków, „fabrykowaniem” siebie a inną rzeczywistością
Prof. dr. hab. Edward Nycz, lic. Helena Kowalska-Baron, Uniwersytet Opolski
11.00-11.20 Przerwa
11.20-12.00 Dwugłos:
11.20-11.40 Jak kryzys migracyjny dotyka Białoruś  Victoria Klimova, Białoruś, IOM Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
11.40-12.00 Kościoły na Białorusi wobec kryzysu migracyjnego  Ks. dr Andrej Steckiewicz, Białoruś, Kościół rzymskokatolicki
12.00-12.40 Trójgłos:
12.00-12.20 Co migracje znaczą dla Niemiec? Alexander Kalbarczyk, Niemcy, Komisja ds. Migracji
12.20-12.40 Zaangażowanie Kościołów w przezwyciężanie kryzysu migracyjnego w Niemczech Ks. Dirk Stelter, Niemcy, EKD
12.40-13.00 Kryzys migracyjny z punktu widzenia Światowej Federacji Luterańskiej Ks. dr Ireneusz Lukas, Szwajcaria, Genewa – ŚFL
13.00-13.40 Dwugłos:
13.00-13.20 Jak kryzys migracyjny dotyka Ukrainę  Dr Oleksandr Dobroyer, Ukraina
13.20-13.40 Kościoły na Ukrainie wobec kryzysu migracyjnego  Prof. Liudmila Fylypovych, Ukraina, kierownik Wydziału Historii Religii
w Instytucie Filozofii i Socjologii Ukraińskiej Akademii Nauk
13.40-14.00 Podsumowanie sesji
14.00-15.30 Przerwa obiadowa
15.30-17.30 Dyskusja panelowa: Kościoły i społeczeństwa w służbie migrantom Abp Alfons Nossol, Torsten Moritz i in.
17.30-18.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji – wnioski i perspektywy na przyszłość
18.00 Kolacja

Piątek, 9.12.2016 r.
7.45 Modlitwa
8.00 Śniadanie
9.00 Posiedzenie Grupy Roboczej – podsumowanie konferencji, wnioski
10.30 Przerwa
10.45 Posiedzenie grupy roboczej – planowanie kolejnych działań
12.30 Obiad

Hanna Honisz, Biuro Prasowe  Diecezji Opolskiej

Komentarze są zamknięte