Ruszają Międzynarodowe Dni Mediacji – Tydzień Mediacji 2016

Autor Obywatelski

W tym image_galleryroku Międzynarodowy Dzień Mediacji przypada na 20 października, natomiast Tydzień Mediacji odbędzie się w dniach 17-22 października, a oba projekty przebiegają pod hasłem „Masz prawo do mediacji”.Koncepcja tegorocznych obchodów opiera się przede wszystkim na propagowaniu inicjatyw oddolnych – włączeniu środowisk lokalnych do działań prowadzonych przez koordynatorów ds. mediacji w sądach powszechnych, a także prezesów sądów i sędziów, oraz na współpracy pomiędzy ośrodkami mediacyjnymi, praktykami wymiaru sprawiedliwości i Ministerstwem Sprawiedliwości. Dyżury mediatorów zorganizowane zostaną także w Sądach Rejonowych na całej Opolszczyźnie.

W Polsce polubowne rozwiązywanie sporów to rzadkość. Obchodzony dziś Światowy Dzień Mediacji ma to zmienić. Na około 15 mln spraw wpływających rocznie do naszych sądów tylko kilka tysięcy kończy się zawarciem ugody poprzedzonej mediacjami. Tymczasem w USA taki finał ma około 90 proc. spraw.

Taka sytuacja to – zdaniem samych mediatorów – efekt przede wszystkim nieznajomości tej instytucji. Wprawdzie już w 2005 r. wprowadzono do kodeksu postępowania cywilnego przepisy o postępowaniu pojednawczym i mediacji, ale w 2013 r. sądy cywilne skierowały na tę drogę zaledwie 3,2 tys. spraw.

Popularność w USA
Mediacja w krajach w których od lat funkcjonuje cieszy się zasłużonym uznaniem ze względu na niezwykłą efektywność: oszczędność czasu i pieniędzy.
Aż 90 proc. amerykańskich sądów okręgowych stosuje  procedury alternatywnych pozasądowych metod rozwiązywania sporów/ ADR/ z mediacją w pierwszej kolejności. Mediacja sądowa w Getyndze w sprawach cywilnych jest przykładem niezwykłej efektywności mediacji : z 65 % spraw kierowanych do mediacji 90 proc. kończy się ugodą ! Prawdopodobieństwo zakończenia sporu ugodą wynosi 80 proc. Mediacja średnio trwa 1-2 dni.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte