Opole: ulica Krakowska będzie rewitalizowana

Autor Obywatelski

Urząd Miasta Opolakrakowska-2 ogłosił konkurs na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej ul. Krakowskiej wraz z terenami przyległymi, w ramach programu „Aktywizacja części obszaru Śródmieścia poprzez rewitalizację ulicy Krakowskiej i terenów przyległych” w Opolu.

Ogłoszenie o konkursie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 30.09.2016 r. Numer ogłoszenia 316031 – 2016.

Regulamin znajduje się na stronie:

http://www.bip.um.opole.pl/?przetargi=1&rok=2016&mc=10&eid=3917

oprac. W.S

Komentarze są zamknięte