GAJ – 73.rocznica rzezi

Autor Obywatelski
rzeź wołyńska [pl.wikipedia]30 sierpnia mija 73 lata, kiedy to bojówki UPA wraz z Ukraińcami ze wsi Wielick, Podlisy i Janówka (gm. Wielick) przeprowadziły rzeź kolonii Gaj. Była to kolonia polska, licząca ponad 100 gospodarstw, założona w dwudziestoleciu międzywojennym, składająca się z dwóch części — Nowego i Starego Gaju.

W strzelnicy nieopodal szkoły oraz na pobliskich łąkach, 30 sierpnia 1943 r. Ukraińcy zamordowali ok. 600 osób, głównie kobiet i dzieci. 19 października na 2013 r. na terenie nieistniejącej wsi,  odbyła się uroczystość poświęcenia Krzyża i modlitwa za zmarłych w miejscu ekshumacji ofiar pomordowanych przez UPA mieszkańców. W obszernym dole, który przez wiele lat służył jako śmietnik, znaleziono szczątki 80 osób. Uroczystość odbyła się w obecności krewnych pomordowanych, z udziałem okolicznych mieszkańców oraz o. Piotra Nazarenko, popa dzięki któremu stanął krzyż.
Szczątki ofiar ekshumowanych, złożone w pięciu trumnach, spoczęły we wspólnej mogile w polskiej części cmentarza w Sokólu, gdzie odbył się uroczysty pogrzeb.
Polecamy!
jkg
Komentarze są zamknięte