Rada Ministrów powiększyła Opole

Niezależna Gazeta Obywatelska1

Dziś brałem udział w posiedzeniu Rady Ministrów, imagektóra podjęła decyzję o powiększeniu Opola. Decyzja jest ostateczna i podlega opublikowaniu.

Otwarto nowy rozdział w historii miasta. Opole przestaje być najmniejsze wśród miast wojewódzkich, a przez to region stanie się silniejszy.
Trzeba się zmierzyć z faktami i zrozumieć, że wszystkie prognozy wskazują na to, że gdyby nie powiększenie Opola nasze województwo w przyszłości mogłoby przestać istnieć. Liczba mieszkańców stolicy regionu spadłaby znacząco poniżej 100 tys., a dodatkowo miasto podlega naturalnym procesom migracyjnym i dezurbanizacyjnym. Ktoś za kilkanaście lat na pewno zadałby pytanie: co to za województwo ze stolicą o wielkości miasteczka powiatowego?
Powiększenie było trudną, ale jedyna drogą do obronny naszej małej ojczyzny, do której jesteśmy wszyscy tak przywiązani.
Decyzja Rady Ministrów to ostateczna gwarancja przetrwania Opolszczyzny. Nowe Opole, to nowa nadzieja dla ludzi, którzy chcą zostać i tworzyć siłę tej ziemi.

Opole przez ostatnie lata udowodniło, że wydaje pieniądze mądrzej niż np. Dobrzeń Wielki inwestując, uzbrajając, komunikując tereny w których powstają nowe miejsca pracy.
Skala protestu przeciwko tym planom była często nieprawdziwie przestawiana. Z sondażu dla „NTO” wynika, że prawie co drugi mieszkaniec przyłączanych terenów, albo ma do tego stosunek neutralny, albo przyłączenie do Opola popiera.

Sprawa jest zamknięta więc apeluję do wszystkich uczestników tego procesu o pojednanie. Apeluję też do władz Opola, aby przypilnowały, by żadna osoba na przyłączonych terenach nie straciła pracy, a żadna instytucja nie została zlikwidowana. Proszę podjęcie wspólnej pracy i skoncentrowanie zasobów w celu tworzenia nowych miejsc pracy i wyższej jakości życia mieszkańców nowej, większej stolicy województwa.
Jesteśmy świadkami tworzącej się nowej historii Opola.

Z poważaniem,
Patryk Jaki
Sekretarz Stanu
Poseł Ziemi Opolskiej

  1. Leon
    | ID: 6c8fee8b | #1

    Nareszcie dobre informacje z dalekiej Warszawy. Może skończy się pieniactwo i ciągłe obrażanie pomysłodawców poszerzenia granic Opola. Tą decyzją uratowano istnienie naszego województwa. Brawo Minister Jaki, brawo Prezydent Wiśniewski.

Komentarze są zamknięte