Opole: szansa na wsparcie osób niepełnosprawnych

Autor Obywatelski

Na stronie wniepelnosprawnilogoww.opole.pl znaleźliśmy następującą informację. Informujemy o możliwości składania propozycji w zakresie form wsparcia realizowanych na rzecz osób niepełnosprawnych ze środków PFRON na rzecz osób niepełnosprawnych.
Analiza warunków ogłoszonych przez PFRON konkursów (w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) wykazała konieczność usystematyzowania form wsparcia, które zgłaszane są przez organizacje pozarządowe w projektach.
Prosimy o przedstawienie (za pośrednictwem dołączonego formularza) typowych form wsparcia, które odgrywają kluczową rolę w procesie rehabilitacji osób niepełnosprawnych, na rzecz których prowadzi działania organizacja pozarządowa. Lista form wsparcia powinna zostać sporządzona w podziale na rehabilitację społeczną i zawodową. Jeżeli działania prowadzone przez organizację obejmują osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności, prosimy o przedstawienie form wsparcia odrębnie dla każdego rodzaju niepełnosprawności.
Prosimy o nadsyłanie propozycji na adres: [email protected] do dnia 22 lipca 2016 roku.
Formularz konsultacji do pobrania w załączeniu.
Dodatkowo zachęcamy do udziału w konsultacjach prowadzonych przez oddział główny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczących ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r.
Formularz zgłaszania uwag znajduje się pod linkiem:
http://www.pfron.org.pl/pl/konsultacje-spoleczne/3226,Formularz.html

oprac:W.S

Komentarze są zamknięte