Kędzierzyn-Koźle: PCPR świadczenia programu 500 plus wypłaca na bieżąco

Autor Obywatelski

Powiatowe Centrugetattach,mid,15155,mpid,5,min,1,uid,c30eedb950cc6b03m Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu na bieżąco wypłaca świadczenia z programu 500+. Przypomnijmy, że tego typu centra w powiatach – w myśl rządowej ustawy – przekazują świadczenia wyłącznie opiekunom dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do 18. roku życia.
– Wszystkie rodziny otrzymały już pieniądze, jak i wyrównania. Każda z rodzin była informowana o programie i o tym, jak złożyć wniosek, nie było więc żadnych problemów – poinformowała Ewa Wiśniewska z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-Koźlu. W powiecie kędzierzyńsko-kozielskim świadczenia z rządowego programu otrzymuje 137 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

Adam Lecibil
Starostwo w Kędzierzynie-Koźlu

Komentarze są zamknięte