Opole: czy miasto zainwestuje w technologię 22 wieku?

Autor Obywatelski

Firma VisionLibokght sp.z.o.o. z Warszawy przy współpracy z firmą Aura Inventor Włodzimierza Merki z Kędzierzyna – Koźla wykonały pierwszą realizację nowatorskiej technologii fotoluminescencji, (jest to emisja promieniowania elektromagnetycznego przez atomy, cząsteczki lub ciała stałe wytworzona w wyniku pochłonięcia przez nie energii świetlnej z obszaru widzialnego, ultrafioletu lub podczerwieni – dop. aut.), która może być wykorzystana  do doświetlania ścieżek rowerowych oraz innych ciągów pieszych, w terenie gdzie niemożliwe jest prowadzenie prac ziemnych, związanych z doprowadzeniem zasilania konwencjonalnego. 

Wczoraj w urzędzie miasta Opola odbyło się spotkanie pomiędzy Agnieszką Maślak naczelnikiem Wydziału Infrastruktury Technicznej i Gospodarki Komunalnej  UM Opola a właścicielem patentu Włodzimierzem Merką z firmy Aura Inventor. Być może wkrótce nowatorską metodą, zostanie doświetlony ciąg pieszo-rowerowy, bardzo popularny wśród opolan, biegnący od ul. Św. Jacka do kąpieliska Bolko.

Wiktor Sobierajski

Komentarze są zamknięte